HOTĂRÂRE nr. 963 din 8 septembrie 2010privind modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 2 noiembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICÎn anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, poziţia cu nr. M.F. 152745 se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuPreşedintele Institutului Naţionalde Statistică,Vergil VoineaguMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 8 septembrie 2010.Nr. 963.  +  Anexa
    *FONT 8*
     
    ┌──────┬──────────┬──────────────────────────────┬─────┬─────────┬───────────────────┬────────┬───────┐ │Nr. │ Denumire │ Date de identificare │Anul │Valoarea │ Situaţia juridică │Situaţia│Tip bun│ │M.F. │ │ │do- │de inven-│ │juridică│ │ │ │ │ │bân- │tar │ │actuală │ │ │ │ ├──────────┬──────────┬────────┤dirii│-în lei- ├──────────┬────────┼────────┤ │ │ │ │Descriere │Vecinătăţi│ Adresa │/dă- │ │Baza │În admi-│Concesi-│ │ │ │ │tehnică │(după caz,│ │rii │ │legală │nistrare│une/în- │ │ │ │ │(pe scurt)│pe scurt) │ │în │ │ │/conce- │chiriat/│ │ │ │ │ │ │ │folo-│ │ │siune │dat cu │ │ │ │ │ │ │ │sinţă│ │ │ │titlu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │ ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │152745│Sediu │Teren cu │Nord - │Ţara - │2006 │528.821 │Contracte │Adminis-│ │Imobil │ │ │adminis- │suprafaţa │Mihalache │România │ │2.189.295│de vânza- │trare │ │ │ │ │trativ al │de 524 mp │Elena Est │Judeţ- │ │ │re-cumpă- │ │ │ │ │ │Direcţiei │din acte │- Str. │Dolj │ │ │rare │ │ │ │ │ │Regionale │şi │Fraţii │Muni- │ │ │autentifi-│ │ │ │ │ │de Sta- │527,62 mp │Goleşti │cipiul │ │ │cate sub │ │ │ │ │ │tistică │din │Sud - │Craiova,│ │ │nr. 189 şi│ │ │ │ │ │Dolj │măsurători│Moraru │str. │ │ │190 din │ │ │ │ │ │ │Corp │Constan- │Fraţii │ │ │31.03.2006│ │ │ │ │ │ │clădire cu│ţin Vest │Goleşti │ │ │Încheiere │ │ │ │ │ │ │suprafaţa │- Costea │nr. 33 │ │ │intabulare│ │ │ │ │ │ │utilă de │Ştefan │ │ │ │nr. 32.370│ │ │ │ │ │ │743,74 mp │ │ │ │ │/2010 │ │ │ │ │ │ │(S+P+E+M) │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┴─────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┘-----