ORDIN nr. 1.223 din 16 septembrie 2010privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea neurologie
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 29 octombrie 2010    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei asistenţă medicală nr. Cs.A. 9.129 din 27 august 2010,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 lit. c) din anexa nr. 1A "Regulament de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii" la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă, cu modificările şi completările ulterioare;în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă ghidurile de practică medicală pentru specialitatea neurologie, prevăzute în anexele nr. 1-25, după cum urmează: a) Ghid de diagnostic şi tratament în demenţe - anexa nr. 1; b) Ghid de diagnostic şi tratament în distoniile primare şi sindroamele distonie plus - anexa nr. 2; c) Directivele EFNS pentru managementul sclerozei laterale amiotrofice: ghidul de diagnostic şi atitudine terapeutică - anexa nr. 3; d) Managementul sindroamelor neurologice paraneoplazice: raportul grupului de lucru EFNS - anexa nr. 4; e) Recomandări EFNS privind sindromul picioarelor neliniştite şi sindromul mişcării periodice a membrelor în somn - anexa nr. 5; f) Recomandări privind testele neurofiziologice şi procedurile neuroimagistice în cefaleea non-acută - anexa nr. 6; g) Ghidul EFNS privind terapia prin neurostimulare în durerea neuropatică - anexa nr. 7; h) Ghidul EFSN/PNS pentru managementul neuropatiei motorii multifocale - anexa nr. 8; i) Ghid de diagnostic şi tratament în boala Parkinson - anexa nr. 9; j) Ghid de diagnostic şi tratament în scleroza multiplă - anexa nr. 10; k) Ghid de diagnostic şi tratament în epilepsia adultului - anexa nr. 11; l) Ghidul EFNS de diagnostic şi tratament al metastazelor cerebrale - anexa nr. 12; m) Ghidul EFNS pentru tratamentul migrenei - anexa nr. 13; n) Ghidurile EFNS pentru tratamentul cefaleei în "ciorchine" ("cluster headache") şi altor cafalalgii vegetative trigeminale - anexa nr. 14; o) Ghidul EFNS de recuperare cognitivă - anexa nr. 15; p) Ghidul EFNS pentru leziunea cerebrală traumatică uşoară - anexa nr. 16; q) Ghidurile EFNS de tratament al trombozei sinusurilor şi venelor cerebrale - anexa nr. 17; r) Ghidul EFNS de tratament farmacologic în durerea neuropatică - anexa nr. 18; s) Ghidul EFNS pentru diagnosticul şi managementul sindromului post-polio - anexa nr. 19; t) Ghidul EFNS/PNS pentru managementul neuropatiilor demielinizante paraproteinemice - anexa nr. 20; u) Recomandările AAN-EFNS privind managementul nevralgiei de trigemen - anexa nr. 21; v) Ghidul EFNS pentru tratamentul bolilor autoimune neuromusculare - anexa nr. 22; w) Ghidul EFNS pentru utilizarea imunoglobulinelor în tratamentul bolilor neurologice - anexa nr. 23; x) Ghidul EFNS pentru managementul polineuropatiei cronice inflamatorii demielinizante - anexa nr. 24; y) Raportul grupului de lucru EFNS privind managementul tulburărilor de somn la pacienţii cu boli neurologice - anexa nr. 25.  +  Articolul 2Anexele vor putea fi accesate pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la adresa www.ms.ro, rubrica "Ghiduri clinice".  +  Articolul 3Anexele nr. 1-25*) fac parte integrantă din prezentul ordin._________ Notă *) Anexele nr. 1-25 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 4Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare publice şi private, precum şi personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialităţile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 16 septembrie 2010.Nr. 1.223.  +  Anexa 1GHID 16/09/2010  +  Anexa 2GHID 16/09/2010  +  Anexa 3GHID 16/09/2010  +  Anexa 4GHID 16/09/2010  +  Anexa 5GHID 16/09/2010  +  Anexa 6GHID 16/09/2010  +  Anexa 7GHID 16/09/2010  +  Anexa 8GHID 16/09/2010  +  Anexa 9GHID 16/09/2010  +  Anexa 10GHID 16/09/2010  +  Anexa 11GHID 16/09/2010  +  Anexa 12GHID 16/09/2010  +  Anexa 13GHID 16/09/2010  +  Anexa 14GHID 16/09/2010  +  Anexa 15GHID 16/09/2010  +  Anexa 16GHID 16/09/2010  +  Anexa 17GHID 16/09/2010  +  Anexa 18GHID 16/09/2010  +  Anexa 19GHID 16/09/2010  +  Anexa 20GHID 16/09/2010  +  Anexa 21GHID 16/09/2010  +  Anexa 22GHID 16/09/2010  +  Anexa 23GHID 16/09/2010  +  Anexa 24GHID 16/09/2010  +  Anexa 25GHID 16/09/2010