ORDIN nr. 1.216 din 16 septembrie 2010privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea gastroenterologie
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 29 octombrie 2010    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei asistenţă medicală nr. 9.127 din 27 august 2010,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 lit. c) din anexa nr. 1A "Regulament de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii" la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă ghidurile de practică medicală pentru specialitatea gastroenterologie prevăzute în anexele nr. 1-20, după cum urmează: a) Boala de reflux gastroesofagian - anexa nr. 1; b) Cancerul colorectal - anexa nr. 2; c) Cancerul gastric - anexa nr. 3; d) Ciroza biliară primitivă - anexa nr. 4; e) Gastritele acute - anexa nr. 5; f) Gastritele cronice - anexa nr. 6; g) Protocoale terapeutice pentru tratamentul antiviral la pacienţii adulţi cu hepatită cronică virală B, C, şi D, precum şi la pacienţii cu ciroză hepatică de etiologie virală B, C şi D anexa nr. 7; h) Hepatocarcinomul - anexa nr. 8; i) Steatohepatita nonalcoolică - anexa nr. 9; j) Hemoragiile digestive superioare - anexa nr. 10; k) Litiaza biliară - anexa nr. 11; l) Ciroza hepatică - anexa nr. 12; m) Pancreatita cronică - anexa nr. 13; n) Patologia stomacului operat - anexa nr. 14; o) Colecţii intraabdominale - anexa nr. 15; p) Ghid de management în hemoragiile digestive inferioare acute - anexa nr. 16; q) Ghid privind recomandarea şi monitorizarea terapiei biologice în bolile inflamatorii intestinale nespecifice (rectocolita ulcero-hemoragică şi boala Crohn) - anexa nr. 17; r) Protocol de diagnostic şi management al pancreatitei acute anexa nr. 18; s) Tumorile gastrice benigne - anexa nr. 19; t) Ulcer gastric şi duodenal - algoritm diagnostic şi terapeutic - anexa nr. 20.  +  Articolul 2Anexele vor putea fi accesate pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la adresa www.ms.ro, rubrica "Ghiduri clinice".  +  Articolul 3Anexele nr. 1-20*) fac parte integrantă din prezentul ordin.__________ Notă *) Anexele nr. 1-20 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 4Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare publice şi private, precum şi personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialităţile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 16 septembrie 2010.Nr. 1.216.  +  Anexa 1GHID 16/09/2010  +  Anexa 2GHID 16/09/2010  +  Anexa 3GHID 16/09/2010  +  Anexa 4GHID 16/09/2010  +  Anexa 5GHID 16/09/2010  +  Anexa 6GHID 16/09/2010  +  Anexa 7GHID 16/09/2010  +  Anexa 8GHID 16/09/2010  +  Anexa 9GHID 16/09/2010  +  Anexa 10GHID 16/09/2010  +  Anexa 11GHID 16/09/2010  +  Anexa 12GHID 16/09/2010  +  Anexa 13GHID 16/09/2010  +  Anexa 14GHID 16/09/2010  +  Anexa 15GHID 16/09/2010  +  Anexa 16GHID 16/09/2010  +  Anexa 17GHID 16/09/2010  +  Anexa 18GHID 16/09/2010  +  Anexa 19GHID 16/09/2010  +  Anexa 20GHID 16/09/2010