ORDIN nr. 119 din 15 octombrie 2010pentru completarea anexei nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 79/2008
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 25 octombrie 2010    Văzând Referatul de aprobare nr. 2.264 din 13 septembrie 2010, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul ILa punctul I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 79/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 14 octombrie 2008, cu modificările ulterioare, după numărul curent 24 se introduce un nou număr curent, numărul curent 25, cu următorul cuprins:
    "25. Salmoneloze zoonotice (Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis, Salmonella Hadar) 25. Zoonotic Salmonella (Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis, Salmonella Hadar)"
     +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şipentru Siguranţa Alimentelor,Corneliu CeicăBucureşti, 15 octombrie 2010.Nr. 119.--------------