HOTĂRÂRE nr. 991 din 29 septembrie 2010privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a două părţi de teren dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acestora foştilor proprietari
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 20 octombrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a două părţi de teren dintr-un imobil, terenuri în suprafaţă de 1.446 mý, respectiv 147 mý, înregistrat la poziţia nr. 101.521, aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acestora către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 29 septembrie 2010.Nr. 991.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa părţilor de teren dintr-un imobil aflat în administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelor, prin UM 0460 RâmnicuVâlcea, care se scad din inventarul centralizat al bunurilordin domeniul public al statului
    Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile tehnice Valoarea contabilă Număr de înregistrare al imobilului depus la M.F.P.
    Râmnicu Vâlcea, zona Ostroveni, punct Meteor, judeţul Vâlcea Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin UM 0460 Râmnicu Vâlcea Suprafaţă teren 1 = = 1.446,00 mý Suprafaţă teren 2 = = 147,00 mý 24.445,33 lei 2.942,94 lei 101.521 (parţial)
    ------------