ORDIN nr. 25 din 26 august 2010pentru aprobarea Regulamentului general de manevre în instalaţiile electrice de medie şi înaltă tensiune, cod NTE 009/10/00
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul general de manevre în instalaţiile electrice de medie şi înaltă tensiune, cod NTE 009/10/00, ca normă tehnică energetică, cuprins în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.--------- Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice prevedere contrară îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 3Norma tehnică energetică aprobată prin prezentul ordin se aplică de operatorii economici, titulari de licenţe şi/sau de atestate emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, la manevre în instalaţiile de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice, precum şi în instalaţiile electrice ale consumatorilor din Sistemul electroenergetic naţional.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Iulius Dan PlavetiBucureşti, 26 august 2010.Nr. 25.  +  AnexăREGULAMENT 26/08/2010