HOTĂRÂRE nr. 965 din 15 septembrie 2010privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi, în domeniul public al municipiului Tecuci şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 28 septembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi, în domeniul public al municipiului Tecuci şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, în vederea construirii de locuinţe şi desfăşurării activităţii unor servicii publice de interes local.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 15 septembrie 2010.Nr. 965.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului şiîn administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi, carese transmit în domeniul public al municipiului Tecucişi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tecuci,judeţul Galaţi
  *Font 8*
   
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică care administrează imobilul Persoana juridică la care se transferă imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea contabilă - lei - Numărul de identificare şi codul de clasificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice
  Comuna Cernicari, judeţul Galaţi Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi- Unitatea Militară 0527 Galaţi Municipiul Tecuci şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tecuci Imobil 45-41 Suprafaţă teren = 10.000,00 mý 1.727.784 101.202 8.29.10
  Municipiul Tecuci str. Izvor nr. 30 judeţul Galaţi Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi- Unitatea Militară 0527 Galaţi Municipiul Tecuci şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tecuci Imobil 45-60 Suprafaţă teren = 8.936,00 mý Suprafaţă construită total = 281,73 mý Suprafaţă desfăşurată total = 281,73 mý Nr. construcţii = 4: 1. Pavilion 45-60-01 Suprafaţă construită = suprafaţă desfăşurată=64,73 mý 2. Pavilion 45-60-02 Suprafaţă construită = suprafaţă desfăşurată = 135,00 mý 3. Pavilion 45-60-03 Suprafaţă construită = suprafaţă desfăşurată=72,00 mý 4. Pavilion 45-60-04 Suprafaţă construită = suprafaţă desfăşurată=10,00 mý 318.661 101.203 8.29.10
  ----