HOTĂRÂRE nr. 972 din 15 septembrie 2010privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în domeniul public al judeţului Tulcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 23 septembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Tulcea, în domeniul public al judeţului Tulcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, cu destinaţia de sediu pentru Camera Agricolă Judeţeană Tulcea şi Direcţia Judeţeană de Servicii Publice Tulcea.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 15 septembrie 2010.Nr. 972.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din domeniul publical statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice îndomeniul public al judeţului Tulcea şi înadministrarea Consiliului Judeţean Tulcea
  *Font 8*
  Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Nr. M.F.P. şi codul de clasificare conform Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006
  Municipiul Tulcea, str. sublocotenent Gavrilov Corneliu nr. 12, judeţul Tulcea Statul român, din adminis- trarea Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Tulcea Judeţul Tulcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea - Suprafaţa construită = 408 mý - Suprafaţa desfăşurată = 408 mý - Suprafaţa terenului = 482,3 mý Nr. M.F.P. - 27.113 Cod de clasi- ficare 8.29.06
  ------