ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 20 septembrie 2010privind modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010    Având în vedere că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, conţine două termene diferite care vizează aplicabilitatea aceleiaşi norme,ţinând cont de faptul că existenţa acestei necorelări privitoare la aplicabilitatea normei este de natură a atrage interpretări diferite ale dispoziţiilor legale ce consacră competenţa de soluţionare a cererilor de înregistrare în registrul comerţului,având în vedere că interpretarea diferită a acestei norme procesuale afectează validitatea operaţiunilor de înregistrare în registrul comerţului,constatând că termenul prevăzut de art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, nu ia în considerare coordonatele procesului de dezbatere parlamentară şi adoptare a proiectului de lege privind organizarea şi funcţionarea profesiei de registrator comercial,luând în considerare faptul că, în aceste condiţii, iminent, vor interveni blocaje în activitatea de înregistrare în registrul comerţului,având în atenţie faptul că, în absenţa modificării în regim de urgenţă a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, siguranţa circuitului comercial şi transparenţa mediului de afaceri sunt afectate substanţial, consecinţele negative fiind de natură a produce disfuncţionalităţi ale mediului de afaceri într-un context economic dificil,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prin derogare de la prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile celorlalte acte normative incidente, competenţa de soluţionare a cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi, după caz, a altor cereri aflate în competenţa de soluţionare a judecătorului delegat aparţine, până la reglementarea activităţii de înregistrare în registrul comerţului efectuată de registratori comerciali, directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei ori persoanelor desemnate de către directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuBucureşti, 20 septembrie 2010.Nr. 85.-------