HOTĂRÂRE nr. 944 din 8 septembrie 2010privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bihor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 15 septembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Elementele-cadru reprezentând datele de identificare, valoarea de inventar şi bază legală a situaţiei juridice ale bunurilor imobile formate din clădiri-construcţii şi terenul aferent acestora, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bihor, cu nr. M.F. 34552 şi nr. M.F. 145212, se modifică în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Sănătăţii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 8 septembrie 2010.Nr. 944.  +  Anexa Datele de identificare, valoarea de inventar şibaza legală ale bunurilor din domeniul public al statului, aflate înadministrarea Ministerului Sănătăţii, pentruDirecţia de Sănătate Publică a Judeţului Bihor
  *Font 9*
  Nr. M.F. Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Ordonatorul/ Administratorul (CIF şi denumirea) Modificările efectuate la datele de identificare ale bunului/ Descrierea tehnică Modificările efectuate la valoarea de inventar raportată în lei, la data de 31 decem- -brie 2009 Modificările efectuate la baza legală
  0 1 2 3 4 5
  34552 Clădirea sediului Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Bihor, clădirea Departamentului de Sănătate Publică şi Programe şi terenul aferent Ministerul Sănătăţii 4266456/ Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bihor/4230398 S+P+E, cadre beton, zidărie cărămidă, şarpantă din lemn Suprafaţa totală a terenului = 1.111 mý, din care suprafaţa constru- ită = 675,35 mý 173.810.,77 Decizia nr. 917/1956 a Sfatului Popular Oradea, nr. topo 627/1 şi 628
  145212 Clădire garaj şi depozite Ministerul Sănătăţii 4266456/ Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bihor/4230398 P, clădire cărămidă, acoperiş ţiglă Suprafaţă constru- ită = 121,07 mý 12.335,95 Decizia nr. 917/1956 a Sfatului Popular Oradea, nr. topo 627/1 şi 628
  -------