HOTĂRÂRE nr. 928 din 1 septembrie 2010privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 15 septembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, situat în localitatea Sângeorgiu de Mureş, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 1 septembrie 2010.Nr. 928.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului şiîn administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,care se înscrie în inventarul centralizatal bunurilor din domeniul public al statului
  *Font 8*
   
  Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile imobilului Valoarea contabilă Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice
  Localitatea Sângeorgiu de Mureş, Parcul Mariaffi Lajos nr. 7, judeţul Mureş Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0709 Târgu Mureş Suprafaţa terenului = 9.148,00 mp; Pavilion 45-141-02 Sc = 378,00 mp Pavilion 45-141-03 Sc = 142,00 mp Pavilion 45-141-06 Sc = 319,00 mp Pavilion 45-141-07 Sc = 270,00 mp Pavilion 45-141-08 Sc = 270,00 mp Pavilion 45-141-09 Sc = 12,485 mp Pavilion 45-141-10 Sc = 12,00 mp Pavilion 45-141-11 Sc = 49,05 mp Pavilion 45-141-12 Sc = 60 mp 1.112.927,26 lei Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie număr de inventar.
  ----