DECRET nr. 283 din 19 iunie 1958privind reglementarea transformarii adopţiilor încuviinţate înainte de intrarea în vigoarea a Codului familiei, în înfiere cu toate efectele unei filiatii fireşti
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 21 iunie 1958     +  Articolul 1Adoptia încuviinţată înainte de 1 februarie 1954 va putea fi transformata în înfiere cu toate efectele unei filiatii fireşti, reglementată de art. 79 din Codul familiei.Pentru încuviinţarea transformarii, se vor urma intrutotul dispoziţiile Codului familiei prevăzute pentru încuviinţarea înfierii cu toate efectele unei filiatii fireşti.În cazul cînd adoptatul este minor, autoritatea tutelara va putea incuviinta transformarea adopţiei în înfiere cu toate efectele unei filiatii fireşti fără consimţămîntul adoptatului