HOTĂRÂRE nr. 855 din 11 august 2010pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.431/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 3 septembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.431/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 10 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Directorul general adjunct este numit prin decizie a directorului general."2. La articolul 7, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Numărul maxim de posturi din structura CRPCIS este de 72."3. Anexa se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.4. Sintagma "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri".  +  Articolul IIAplicarea măsurilor privind restructurarea şi reorganizarea Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine, precum şi încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu respectarea procedurilor stabilite de lege pentru fiecare categorie de personal.  +  Articolul IIIPe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, la litera A punctul I, poziţia 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5. Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine - 72 de posturi."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Constantin Claudiu Stafie,secretar de statMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin Şeitanp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 11 august 2010.Nr. 855.  +  Anexa -----(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.431/2009)----------------------------------------------STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Centrului Român pentru Promovarea Comerţuluişi Investiţiilor StrăineNumărul maxim de posturi: 72                                     ┌──────────┐                                     │ DIRECTOR │                                     │ GENERAL │                                     └────┬─────┘    ┌───────────────────┐ │ ┌──────────────┐    │ SISTEME ├─────────────────┼───────────────────┤ REPREZENTARE │    │ INFORMATICE │ │ │ REGIONALĂ │    └───────────────────┘ │ └──────────────┘                                     ┌────┴─────┐                                     │ DIRECTOR │                                     │ GENERAL │                                     │ ADJUNCT │                                     └────┬─────┘                                          │                                          │      ┌─────────────────────┬─────────────┴─────────────┬───────────────┐ ┌────┴─────────┐ ┌────────┴────────┐ ┌─────┴────┐ ┌───────┴─────┐ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ INVESTIŢII │ │ ANALIZE │ │ PROGRAME │ │ JURIDICĂ, │ │ STRĂINE │ │ PIAŢĂ- │ │PROMOVARE │ │ SERVICII │ │ ŞI │ │ PUBLICAŢII │ │ COMERŢ │ │ SUPORT │ │ RELAŢII │ │ │ │ │ │ │ │INTERNAŢIONALE│ │ │ │ │ │ │ └──────────────┘ └─────────────────┘ └──────────┘ └─────────────┘-------------