HOTĂRÂRE nr. 901 din 25 august 2010privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 3 septembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în municipiul Giurgiu, str. Nicolae Bălănescu nr. 9, judeţul Giurgiu, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 25 august 2010.Nr. 901.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor care trec din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
    *Font 9*
    ┌────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────┐│ Adresa imobilului │ Persoana juridică│ Caracteristicile tehnice │ Numărul││ │ ce administrează │ ale imobilului │ d e ││ │ imobilul │ │inventar││ │ │ │atribuit││ │ │ │de M.F.P│├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────┤│ Municipiul Giurgiu,│ Ministerul │1. Birouri şi depozite 52-01-03 │ 40.275 ││ str. Nicolae │ Administraţiei şi│Suprafaţa construită = 118,05 mý │ parţial││ Bălănescu nr. 9, │ Internelor - │Suprafaţa desfăşurată = 168,06 mý │ ││ judeţul Giurgiu │ Inspectoratul de │Valoarea contabilă = 6.929, 01 lei │ ││ │ Poliţie al ├───────────────────────────────────────┤ ││ │ Judeţului Giurgiu│2. Depozit subteran carburanţi 52-01-05│ ││ │ │Suprafaţa construită = 24,00 mý │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată = 24,00 mý │ ││ │ │Valoarea contabilă = 4.496,02 lei │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┤ ││ │ │3. Depozit cazarmare 52-01-06 │ ││ │ │Suprafaţa construită = 34,30 mý │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată = 34,30 mý │ ││ │ │Valoarea contabilă = 5.760,01 lei │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┤ ││ │ │4. Magazie 52-01-07 │ ││ │ │Suprafaţa construită = 18,70 mý │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată = 18,70 mý │ ││ │ │Valoarea contabilă = 5.685,34 lei │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┤ ││ │ │5. Grup sanitar 52-01-08 │ ││ │ │Suprafaţa construită = 12,70 mý │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată = 12,70 mý │ ││ │ │Valoarea contabilă = 9.864,94 lei │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┤ ││ │ │6. Depozit lubrifianţi 52-01-09 │ ││ │ │Suprafaţa construită = 27,50 mý │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată = 27,50 mý │ ││ │ │Valoarea de inventar = 389,69 lei │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┤ ││ │ │7. Depozit materiale 52-01-10 │ ││ │ │Suprafaţa construită = 17,00 mý │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată = 17,00 mý │ ││ │ │Valoarea contabilă = 1.014,68 lei │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┤ ││ │ │8. Punct control 52-01-11 │ ││ │ │Suprafaţa construită = 1,60 mý │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată = 1,60 mý │ ││ │ │Valoarea contabilă = 353,67 lei │ │└────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────┘-------