HOTĂRÂRE nr. 900 din 25 august 2010privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia foştilor proprietari, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 3 septembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 113393, reevaluat conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi din imobilul înregistrat la poziţia nr. M.F.P. 113393, aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a retrocedării acestuia persoanelor îndreptăţite, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 25 august 2010.Nr. 900.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului la care se modifică valoarea contabilă ca urmare a reevaluării
             
    Nr. M.F.P.Denumirea imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilulAdresa imobiluluiValoarea contabilă actualizată
    11339337-73Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului VasluiMunicipiul Vaslui, judeţul Vaslui, nr. cadastru 37-73, Str. Castanilor nr. 1 (Punctul "Delea")14.513.352,57 lei
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa unei părţi din imobilul care se scoate din inventarulcentralizat al bunurilor din domeniul public al statului,ca urmare a retrocedării acestuia foştilor proprietari
             
    Adresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilulCaracteristicile tehnice ale imobiluluiValoarea contabilăNumărul de înregistrare al imobilului depus la M.F.P.
    Municipiul Vaslui, judeţul Vaslui, nr. cadastru 37-73, Str. Castanilor nr. 1 (Punctul "Delea")Ministerul Administraţiei şi InternelorSuprafaţă teren = 80.602 m29.259.557,76 lei113393 (parţial)
  ----------