HOTĂRÂRE nr. 871 din 18 august 2010privind aprobarea actualizării inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unităţii de administrare şi prin modificarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unităţii de administrare şi prin modificarea valorilor de inventar ale imobilului situat în municipiul Constanţa, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 18 august 2010.Nr. 871.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care face obiectul actualizării inventaruluicentralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  *Font 8*
  Adresa imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului care se predă Valoarea contabilă Numărul de identi- ficare atribuit de către MFP
  Municipiul Constanţa, str. I. C. Brătianu nr. 246, judeţul Constanţa C.F.144868 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0406 Constanţa Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0608 Constanţa Suprafaţa terenului = 53.874,10 mý Suprafaţa construită = 8.668,76 mý 19.506.323,68 101.124
  Municipiul Constanţa, str. I. C. Brătianu nr. 246, judeţul Constanţa C.F.144868 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0406 Constanţa Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa Suprafaţa terenului = 3.374,10 mý Suprafaţa construită = 871,76 mý 860.581,05 101.124 (parţial)
  --------------