HOTĂRÂRE nr. 870 din 18 august 2010privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia către foştii proprietari
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 27 august 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 101.064, aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acestuia către foştii proprietari, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 18 august 2010.Nr. 870.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului, aflat în administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelor, care se scadedin inventarul centralizat al bunurilor din domeniul publical statului, ca urmare a retrocedării către foştii proprietari
    Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se scade imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Număr de identificare atribuit de către M.F.P.
    Municipiul Roman, str. Bogdan Dragoş nr. 16, judeţul Neamţ CF 13598012 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0944 Piatra-Neamţ Imobil 45-153 Suprafaţa terenului= = 1.167,00 mý Pavilion C 1 Suprafaţă construcţie = 446,00 mý Pavilion C 2 Suprafaţa construită = 40,00 mý 101.064
    -------