HOTĂRÎRE nr. 236 din 23 mai 1997privind transmiterea, cu plata, a unor imobile în şi din patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 2 iunie 1997  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Imobilele - construcţie şi teren - , situate în Bucureşti, str. Ermil Pangratti nr. 20, sectorul 1, şi str. Pictor Mirea nr. 4, sectorul 1, cu datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se transfera, cu plata, la valoarea de inventar, de la Regia Autonomă "Locato" la Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 2Imobilele - construcţie şi teren - , situate în Bucureşti, str. Paris nr. 32, etajul 1, apartamentul 2, sectorul 1, şi str. Dionisie Lupu nr. 53, etajul 3, apartamentul 15, sectorul 1, cu datele de identificare cuprinse în anexa, se transfera, cu plata, la valoarea de inventar, de la Consiliul General al Municipiul Bucureşti la Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 3Imobilele - construcţie şi teren - , situate în Bucureşti, str. Nikolai Gogol nr. 3, sectorul 1, şi Bd Primaverii nr.48, sectorul 1, cu datele de identificare cuprinse în anexa, se transfera, cu plata, la valoarea de inventar de la Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" la Regia Autonomă "Locato".  +  Articolul 4 (1) Imobilele prevăzute la art. 1 au regimul juridic al locuinţelor de protocol, în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în cap. VIII din Legea nr. 114/1996. (2) Cheltuielile necesare pentru amenajarea şi modernizarea locuinţelor, resedinte oficiale şi de protocol, vor fi suportate de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pe baza aprobării Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 5 (1) Predarea-preluarea imobilelor se va face în termen de 30 de zile, pe bază de protocol. (2) Operaţiunile de predare-primire vor fi evidentiate în patrimoniul fiecărei persoane juridice prevăzute în prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:--------------Ministru delegat pe lângă primul-ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi a Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Remus OprisMinistru de stat,ministrul afacerilor externe,Adrian Severin  +  Anexa 1 LISTA cuprinzând imobilele, bunurile şi terenul aferent, care se preiau şi, respectiv, se predau, de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", prin transfer, cu plata, în valoare de inventar
                 
    Nr. crt.Denumirea imobilului, a bunurilor şi terenul aferentSuprafaţa (m2),Suprafaţa aparta- mentului (m2)Unitatea care predă
    din care:
    terenul (total)curteconstrucţii
    A. Imobile, bunuri şi terenul aferent, care se preiau de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
    1.Imobil Bucureşti, str. Ermil Pangratti nr. 20, sectorul 1, cu bunurile şi terenul aferent843578265-Regia Autonomă "Locato"
    2.Imobil Bucureşti, str. Pictor Mirea nr. 4, sectorul 1, cu bunurile şi terenul aferent761,30532,30232-Regia Autonomă "Locato"
    3.Apartamentul nr. 2 - Bucureşti, str. Paris nr. 32, sectorul 1-107-217,15Consiliul General al Municipiului Bucureşti
    4.Apartamentul nr. 15 - etajul 3 Bucureşti, str. Dionisie Lupu nr. 53, sectorul 1---128,98Consiliul General al Municipiului Bucureşti
    B. Imobile, bunuri şi terenul aferent, care se predau de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
    5.Imobil şi garaj Bucureşti, str. Nikolai Gogol nr. 3, sectorul 1, cu bunurile şi terenul aferent802567235-Regia Autonomă "Locato"
    6.Imobil Bucureşti, Bd Primăverii nr. 48, sectorul 1, cu bunurile şi terenul aferent2.4722.036436-Regia Autonomă "Locato"
  ------------