HOTĂRÂRE nr. 845 din 11 august 2010privind modificarea unui parametru tehnic al unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Datele de identificare ale imobilului având numărul de inventar M.F. 101531, compus din teren şi construcţiile aferente, din anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, se modifică potrivit datelor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă actualizarea descrierii tehnice a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, prin Direcţia pentru Sport a Judeţului Cluj, înregistrat la poziţia cu numărul M.F.P. 101531, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,Marko BelaMinistrul educaţiei,cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru Funeriup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 11 august 2010.Nr. 845.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului din domeniul public al statului care îşimodifică parametrul tehnic din inventarul centralizatal bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
  *Font 8*
  Nr. M.F. Descrierea tehnică Denumirea imobilului Adresa Administratorul Descrierea tehnică la 27 iulie 2010
  101531 Sală de jocuri cu tribună de 2.700 de locuri, sală de tenis de masă, birouri şi anexe. Suprafaţă de 5.000 mý teren din care construcţie 3.434 mý Sala Sporturilor H. Damian Municipiul Cluj-Napoca, Splaiul Independenţei, judeţul Cluj Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, prin Direcţia pentru Sporta Judeţului Cluj A 1 Teren 11.477 A 1. 1 Sala sporturilor, construcţie cu structură din beton armat, acoperiş terasă, la parter cu sala polivalentă de sport cu capacitatea de 2.000 de locuri, cu două tribune, 3 cabine transmisii RTV, hol principal cu bufet, birou administrativ cu grup sanitar, încăpere pentru oficiali, cabină vânzare bilete, spaţiu tehnic (electricitate), două grupuri sanitare, spălători, 6 vestiare pentru sportivi, cu duşuri şi grup sanitar, cabină de pauză, depozit, încăpere de protocol cu grup sanitar cabinet medical, 11 depozite echipamente şi materiale, două coridoare, două holuri la vestiare, atelier, două grupuri sanitare pentru public, cu acces din exterior; la etaj: hol, vestiar pentru spectatori, protocol cu 3 încăperi, băi şi grup sanitar, 3 birouri administrative cu grup sanitar, staţie amplificare, vestibul personal serviciu A 1.2 Sală de tenis de masă, construcţie cu structură de rezistenţă din beton armat, ziduri din cărămidă, acoperiş, terasă, compusă din sală de competiţie, sală de antrenament, două holuri, două grupuri sanitare, două vestiare, un birou cu un grup sanitar A 1.3 Obelisc - construcţie din beton armat
  -----------------