ORDIN nr. 1.130/688/2010pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 987/619/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile și modalitatea de stingere a obligațiilor de plată ale unităților sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadență la 31 martie 2010
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 1.130 din 19 august 2010
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 688 din 19 august 2010
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010  Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 8.865/2010 și nr. 1.881/2010 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,în temeiul art. 38 și 50 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, al art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 987/619/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile și modalitatea de stingere a obligațiilor de plată ale unităților sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadență la 31 martie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 20 iulie 2010, se modifică după cum urmează:1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:ORDINpentru aprobarea Metodologiei privind condițiile și modalitatea de stingere a obligațiilor de plată ale unităților sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadență la 30 iunie 2010 și neachitate până la data prezentului ordin2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind condițiile și modalitatea de stingere a obligațiilor de plată ale unităților sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadență la 30 iunie 2010 și neachitate până la data prezentului ordin3. Titlul anexei va avea următorul cuprins:METODOLOGIEprivind condițiile și modalitatea de stingere a obligațiilor de plată ale unităților sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadență la 30 iunie 2010 și neachitate până la data prezentului ordin4. În anexă, la punctele 1, 2, 3 și 14, sintagma 31 martie 2010 se modifică și se înlocuiește cu sintagma 30 iunie 2010.5. În anexele nr. 1 și 2 la metodologie, sintagma 31 martie 2010 se modifică și se înlocuiește cu sintagma 30 iunie 2010.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Președintele Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate,
  Nicolae Lucian Duță
  ---------------