HOTĂRÂRE nr. 820 din 4 august 2010privind modificarea anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Vâlcea în administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Inspecţia Muncii, pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 16 august 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2), precum şi al art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică la poziţia MF nr. 35.283 conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 2, judeţul Vâlcea, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, din administrarea Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Vâlcea în administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Inspecţia Muncii, pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea.  +  Articolul 3Predarea-preluarea părţii de imobil ce se transmite potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanPreşedintele Curţii de Conturi a României,Nicolae VăcăroiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 4 august 2010.Nr. 820.  +  Anexa 1 DATE DE IDENTIFICAREa imobilelor care se înscriu în inventarulbunurilor din domeniul public al statului
  *Font 7*
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică ce administrează imobilul Baza legală Caracteristici tehnice ale imobilului
  Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 2, judeţul Vâlcea Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Vâlcea Protocol nr. 3.316/644 din 9 decembrie 1993 încheiat între Societatea Comercială "Barreco" - S.A. - Râmnicu Vâlcea şi Curtea de Conturi a României - Camera Judeţeană de Conturi Vâlcea Contract de vânzare-cumpărare nr. 15/542 din 10/11 mai 1994 încheiat între Societatea Comercială "Barreco" S.A. - Râmnicu Vâlcea şi Curtea de Conturi a României - Camera Judeţeană de Conturi Vâlcea Spaţiul III: - Suprafaţă utilă parter = 46,50 mý - Suprafaţă utilă mezanin I = 245,30 mý - Suprafaţă utilă mezanin II = 100,30 mý Total suprafaţă utilă = 392,10 mý Teren: Suprafaţă teren = 64,30 mý
   +  Anexa 2 IMOBILEla care se completează descrierea tehnică
  *Font 9*
  Numar M.F. Administrator Denu- mire Completare descriere tehnică Baza legală
  35.283 Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Vâlcea Spaţii sediu Spaţiul I: - Suprafaţă construită desfăşurată = 381,97 mý - Teren: Suprafaţă teren = 23,07 mý Spaţiul II: - Suprafaţă construită = 511,51 mý - Suprafaţă utilă = 451,04 mý - Cotă indiviză teren = 80,90 mý Hotărârea Guvernului nr. 504/1994 Hotărârea Guvernului nr. 1.094/1995
   +  Anexa 3 DATE DE IDENTIFICAREa phărţii de imobil, proprietate publică a statului,care se transmite din administrarea Curţii de Conturia României - Camera de Conturi Vâlcea în administrareaMinisterului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale -Inspecţia Muncii, pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea
  *Font 8*
  Adresa imobilului care se transmite Persoana juridică de la care se transmite Persoana juridică la care se transmite Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 2, judeţul Vâlcea - cod 8.29.06 - nr. MF: 35.283 (parţial) Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Vâlcea Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Inspecţia Muncii, pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea Spaţiul I: Suprafaţă construită desfăşurată = 299,41 mý Teren: Suprafaţă teren = 23,07 mý Spaţiul III: Suprafaţă utilă = 392,10 mý Teren: Suprafaţă teren = 64,30 mý
  -------