HOTĂRÂRE nr. 809 din 4 august 2010privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 13 august 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICValoarea de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile M.F.P. nr. 96.971, 96.987, 96.989, 97.006, 97.012, 97.013, 97.023, 97.024 din anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Directorul Serviciului de InformaţiiExterne,Mihai Răzvan UngureanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 4 august 2010.Nr. 809.  +  Anexa
  *Font 9*
  Nr. Cod de Denumire Date de identificare Anul Valoarea de
  M.F.P clasi- dobân- inventar
  ficare Descriere Vecinătăţi Adresa dirii/ (în lei)
  tehnică dării
  (pe scurt) în
  folo-
  sinţă
  96.971 8.29.11 Clădire Municipiul Bucureşti 1999 13.578.616,51
  96.987 8.29.11 Clădire Judeţul Călăraşi 1998 3.123.337,10
  96.989 8.29.11 Clădire Judeţul Constanţa 1966 3.140.747,51
  97.006 8.29.11 Clădire Municipiul Bucureşti 1972 6.303.541,45
  97.012 8.29.11 Clădire Municipiul Bucureşti 1980 3.735.287,79
  97.013 8.29.11 Clădire Municipiul Bucureşti 1848 1.505.495,01
  97.023 8.29.11 Clădire Judeţul Ilfov 1966 7.054.925,19
  97.024 8.29.11 Clădire Judeţul Ilfov 1966 4.829.228,91
  -------