HOTĂRÎRE nr. 976 din 22 august 1990privind organizarea sistemului de aprovizionare de la intern a agenţilor economici ce îşi desfăşoară activitatea în baza decretelor-lege nr. 54/1990 şi nr. 96/1990
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 25 august 1990    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Agenţii economici care efectuează activităţi comerciale cu amănuntul şi de alimentaţie publică pe baza decretelor-lege nr. 54/1990 şi nr. 96/1990 se pot aproviziona cu mărfurile necesare de la unităţile din sectorul public astfel: a) pentru mărfurile care nu fac obiectul unei sarcini de livrare stabilite prin balante, aprovizionarea se face de la întreprinderile comerciale cu ridicată şi unităţile de mic gros; b) pentru mărfurile care fac obiectul sarcinilor de livrare stabilite prin balante şi care se folosesc ca materie prima în procesul de producţie, aprovizionarea se face în limita unei cote globale cantitative destinate sectorului economic privat, stabilită de direcţia (sucursala) comercială teritorială.Cotele individuale pentru fiecare agent economic se stabilesc lunar de către întreprinderea comercială furnizoare, în raport de ponderea fiecăruia în volumul total al cifrei de afaceri al unităţilor de acelaşi profil, care se corecteaza în funcţie de realizarea fondului de mărfuri luat în calcul.  +  Articolul 2Unităţile cu ridicată sau de mic gros organizate pe baza decretelor-lege nr. 54/1990 şi nr. 96/1990 se pot aproviziona şi de la producători. În acest caz cotele de produse se stabilesc de direcţiile comerciale în condiţiile prevăzute la art. 1 lit. b).  +  Articolul 3Facturarea mărfurilor aprovizionate de la întreprinderile cu ridicată şi de la producători se va face la preţurile cu amănuntul, cu cedarea cotei de rabat comercial.Plata mărfurilor vîndute se face prin virament sau pe bază de C.E.C.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN------------------------