HOTĂRÂRE nr. 744 din 21 iulie 2010pentru modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în inventarul bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 5 august 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Valoarea de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Statistică - Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, înregistrată la poziţia M.F.P. nr. 150065 din anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică la 1.111.282 lei.  +  Articolul 2Valoarea de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Regionale de Statistică Neamţ, înregistrată la poziţia M.F.P. nr. 150134 din anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică la 1.874.999 lei.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuPreşedintele Institutului Naţional de Statistică,Vergil VoineaguMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 iulie 2010.Nr. 744.-------