HOTĂRÂRE nr. 752 din 21 iulie 2010privind măsurile de reorganizare a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi stabilirea numărului de posturi pentru acestea
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 3 august 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este de 4.862. (2) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează cu respectarea termenelor şi a procedurii stabilite de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcţii.  +  Articolul 2 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agenţia Domeniilor Statului este de 246. (2) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează cu respectarea termenelor şi a procedurii stabilite de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcţii.  +  Articolul 3La data de 1 ianuarie 2011 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.503/2009 privind reorganizarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 9 decembrie 2009.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Mihail DumitruMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 iulie 2010.Nr. 752.-------