HOTĂRÂRE nr. 519 din 2 iunie 2010privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 30 iulie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul I (1) Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează prin înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române" a bunurilor rezultate din investiţii bugetare în infrastructura de gospodărire a apelor, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Valoarea de inventar şi caracteristicile unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 2, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii şi a constatărilor din procesele-verbale de inventariere anuală. (3) Suprafaţa unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 3, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 2 iunie 2010.Nr. 519.  +  Anexa 1 Bunuri rezultate din investiţii bugetare în infrastructurade gospodărire a apelor*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului şi Pădurilor
  2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională "Apele Române"
  3. Ordonator terţiar de credite 4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza OG 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  Nr. crt. Cod de clasi- ficare Denumire Descriere tehnică Adresa Anul PIF PV recepţie Valoarea de inventar (lei) HG promovare lucrări
  1. 8.20 Apărare împotriva inundaţiilor din râul Jiu a incintei Mănăstirii Lainici, judeţul Gorj Zid de sprijin din beton L = 36 ml România, judeţul Gorj, DAJ 1998 PVRTL 5.211/ 24.04.2009 250.000,00 Buget
  2. 8.20 Consolidarea versanţilor pârâului Tisa în zona izvoarelor minerale Olăneşti-Băi, etapa a II-a Consolidare de mal = 546 mý Ţara: România judeţul Vâlcea localitatea Băile Olăneşti 2005 PVRTL 10.316/ 21.12.2005 PVRF 1.977/ 15.02.2008 660.710,00 Aviz M.A.P.M. nr. 5/2003
  3. 8.20 Consolidări de maluri râul Olt pe sectorul Băile Tuşnad-Bălan, judeţul Harghita Recalibrare albie = 2,5 km Zid de sprijin din beton = 0,728 km Consolidări de mal L = 0,380 km Ţara: România judeţul Harghita localitatea Băile Tuşnad 2005 PVRTL 3.686/ 9.12.2005 1.178.725 HG 828/2005 - poz. 30 HG 830/2005-FM - poz. 31
  4. 8.20 Apărări de maluri Olteţ la Voineasa Protecţie mal L = 0,1 km Localitatea Voineasa, judeţul Olt 2006 PVRTL 12.817/ 8.12.2006 482.221,38 HG 373/2006 - poz. 32 HG 791/2006-FM - poz. 32
  5. 8.20 Consolidare de maluri, epiuri şi dig la Islaz Consolidări de mal L = 0,014 km Epiuri = 2 buc. Localitatea Islaz, judeţul Teleorman 2006 PVRTL 1.095/ 3.03.2006 126.276,00 HG 1.052/2005 - poz. 25
  6. 8.20 Regularizarea pârâului Olteţ la Laloşu Dig dirijare L = 80 ml Traversă de colmatare = 20 ml Localitatea Laloşu, judeţul Vâlcea 2006 PVRTL 12.224/ 24.11.2006 539.055,56 HG 373/2006 - poz. 31 HG 791/2006-FM - poz. 31
  7. 8.20 Apărare mal şi regularizarea pârâului Geamăna la Drăgoieşti Consolidări de mal L = 0,42 km Localitatea Drăgoieşti, judeţul Vâlcea 2006 PVRTL 3.382/ 11.04.2006 PVRF 13.193/ 5.12.2008 505,145 HG 1.052/2005 - poz. 27
  8. 8.20 Regularizarea pârâului Muereasca la Muereasca Regularizare albie L = 0,4 km Zid de sprijin L = 0,066 km Prag = 1 buc. Localitatea Muereasca, judeţul Vâlcea 2006 PVRTL 3.385/ 11.04.2006 PVRF 13.194/ 5.12.2008 420,952 HG 1.052/2005 - poz. 29
  9. 8.20 Regularizarea pârâului Muereasca la Muereasca Regularizare albie L = 0,3 km Prag = 2 buc. Localitatea Muereasca, judeţul Vâlcea 2006 PVRTL 13.311/ 20.12.2006 PVRF 13.198/ 5.12.2008 420.945,19 HG 986/2006 - poz. 37
  10. 8.20 Consolidarea pârâului Malnaş Regularizare albie L = 0,9 km Consolidări mal L = 0,34 km Praguri = 3 buc. Localitatea Malnaş, judeţul Covasna 2006 PVRTL 13.392/ 21.12.2006 420.819,11 HG 986/2006 - poz. 42
  11. 8.20 Regularizarea pârâului Mitaci la Tuşnadul Nou Regularizare albie L = 0,14 km Consolidări de mal L = 0,11 km Cădere din beton - 2 buc. Localitatea Tuşnadul Nou, judeţul Harghita 2006 PVRTL 13.391/ 21.12.2006 333.479,94 HG 986/2006 - poz. 38
  12. 8.20 Regularizarea pârâului Avrig la Avrig Consolidare de mal L = 2,396 km Cădere de beton - 1 buc. Prag de fund - 12 buc. Localitatea Avrig, judeţul Sibiu 2007 PVRTL 3.024/ 13.07.2007 2.337.980,83 HG 1.262/2004 - poz. 18 Ordin M.M. 1.026/2005
  13. 8.20 Prag de fund râul Olt la Feldioara Prag de fund = 1 buc. Protecţie mal = 160 ml Localitatea Feldioara, judeţul Braşov 2007 PVRTL 953/ 14.02.2007 420.947,56 HG 986/2006 - poz. 43
  14. 8.20 Amenajarea pârâului Ghimbăşel pentru apărare împotriva inundaţiilor în zona Cristian-Ghimbav Consolidare de mal L = 2,466 km Regularizare albie L = 7,265 km Localitatea Râşnov, judeţul Braşov 2007 PVRTL 6.389/ 07.12.2007 4.426.333,44 HG 534/1996 - poz. 39 Ordin M.M. nr. 890/2004
  15. 8.20 Regularizarea râului Topolog între localităţile Ticveni-Galicea la Milcoiu Apărări de maluri din gabioane L = 0,3 km Localitatea Milcoiu, judeţul Vâlcea 2007 PVRTL 1.922/ 21.02.2007 415.396,00 HG 1.262/2004 - poz. 17 Ordin M.M 1.026/2005
  16. 8.20. Regularizarea râului Topolog între localităţile Ticveni-Galicea la Ciofrângeni Canal de străpungere L = 0,3 km Dig de dirijare L = 0,17 km Traversă de colmatare L = 20 m Localitatea Ciofrângeni, judeţul Vâlcea 2007 PVRTL 1.922/ 21.02.2007 563.960,00 HG 1.262/2004 - poz. 17 Ordin M.M. 1.026/2005
  17. 8.20 Apărări de maluri râul Olteţ în localitatea Voineasa, judeţul Olt Consolidări de mal L = 0,26 km Localitatea Voineasa, judeţul Olt 2007 PVRTL 8.109/ 06.12.2007 980.000,00 HG 534/1996 - poz. 40
  18. 8.20. Regularizarea râului Târgului în zona municipiului Câmpulung Muscel, judeţul Argeş L = 1.350 m, apărări de mal; pereu din beton = 460 ml; gabioane = 890 ml; praguri de fund din beton = 7 buc. Ţara: România, judeţul Argeş, municipiul Câmpulung Muscel, DAAV 2007 PVRTL 19.679/ 20.12.2007 2.998.251,16 HG 443/2004 - poz. 8
  19. 8.20. Regularizarea râului Câinelui în comuna Vârtoapele, judeţul Teleorman L reprofilare albie = 7.256 km Judeţul Teleorman, comuna Vârtoapele, DAAV 2007 PVRTL 17.184/ 06.11.2007 673.065,78 Lista MMGA nr. 96.326.100 din 27.02.2006 de aprobare a investiţiilor de la bugetul de stat, poz.14
  20. 8.20.01 Regularizarea malului stâng al râului Vedea la Nenciuleşti Regularizare L = 905 m, consolidare mal L = 315 m România, judeţul Teleorman, comuna Nenciuleşti, DAAV 2008 PVRTL 18.141/ 23.12.2008 1.304.647,00 Lista MMGA nr. 53.350/01.03. 2007 de aprobare a obiectivului de investiţii, de la bugetul de stat, poz.19
  21. 8.20.01 Regularizarea râului Argeş pe sectorul Oieşti-Curtea de Argeş, judeţul Argeş L apărare mal = 100 m Ţara: România, judeţul Argeş, nr: -, DAAV 2006 PVRTL 1.672/ 03.02.2006 84.082,60 HG 1.052/2005 - poz. 3
   +  Anexa 2 Valoarea de inventar şi caracteristicile unor bunuriimobile aparţinând domeniului public al statului, care semodifică ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii şi aconstatărilor din procesele-verbale de inventariere anuală*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului şi Pădurilor
  2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională "Apele Române"
  3. Ordonator terţiar de credite 4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza OG 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  Nr. crt. Nr. MF Cod de clasi- ficare Denumire Descriere tehnică Adresa Anul PIF PV recepţie Valoarea de inventar actualizată (lei) HG promovare investiţie
  1. 104.857 8.20 Regularizarea şi îndiguirea pârâului Terpeziţa L îndiguire = 16,8 km H îndiguire L = 1,5 m Ţara: România, judeţul Dolj, comuna Terpeziţa; nr.: -, DAJ 1998 5.218/24.04.2009 5.222/24.04.2009 1.452.676,73 HG 1.224/2005
  2. 65.124 8.20 Regularizarea pârâului Teslui la Gherceşti Regularizare albie L = 5,2 km Ţara: România, judeţul Dolj, comuna Gherceşti; -; nr.: 1998 5.223/24.04.2009 346.864,34 HG 1.224/2005
  3. 104.873 8.20 Regularizarea şi îndiguirea pârâului Teslui la Robăneşti L îndiguire = 4 km H îndiguire = 1,5 m Ţara: România, judeţul Dolj, comuna Robăneşti; -; nr.: -; Dolj 1977 5.224/24.04.2009 417.853,61 HG 1.224/2005
  4. 104.848 8.20 Regularizarea şi îndiguirea pârâului Raznic la Predeşti L îndiguire = 5 km H îndiguire = 1,5 m Ţara: România, judeţul Dolj, comuna Predeşti; -; nr.: -; D.A. Jiu 1998 5.225/24.04.2009 661.065,12 HG 1.224/2005
  5. 64.294 8.20 Acumulare Săcele vol = 18,3 mil mc, sup. NNR = 135 ha, lung - 709 m, h = 45 m, vol aten - 3,7 mil. mc, ap. inund şi alimentare cu apă Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Săcele; nr.: -; DAO 2007 PVRTL 5.305/ 09.10.2007 (recepţie parţială) 28.276.430,18 fonduri B.D.C.E.
  6. 104.463 8.19. Dig Ialomiţa - Ion Roată L dig = 6,3 km, H dig = 1,8 m Ţara: România, judeţul Dâmboviţa; localitatea Ion Roată 1977 PVRTL 18.615/ 29.11.2006 PVRTL 14.419/ 05.10.2007 1.916.621,00 Recalcularea valorii mij- locului fix 202.346,04 lei cf. PVTL 14.419/2007; şi cu suma 6.195,37, dif. în plus la PVTL 18.615/2006
  7. 64.346 8.19. Îndiguirea şi regularizarea râului Buzău L dig = 9.070 km, H dig = 5.25 m Ţara: România, judeţul Buzău, localitatea Buzău 1971 PVRTL 18.754/ 30.11.2006 PVRTL 5.287/ 10.04.2008 10.158.046,00 Recalcularea valorii mij- locului fix; 1.664.198,80 lei cf. PVTL 5.287/ 2008; şi cu suma 7.264 lei dif. în plus la PVTL 18.754/ 2006
  8. 64.613 8.20. Regularizări bazin Ialomiţa DA Ialomiţa - Buzău Lungime curs de apă regularizat = 10 km Ţara: România, judeţul Dâmboviţa 1998 PVRTL 18.762/ 27.01.2006 PVRTL 1.727/ 27.01.2006 1.878.035,00 Recalcularea valorii mijlo- cului fix; 168.256 lei cf. PVTL 1.727/2006; şi cu suma 3.783,68 lei, dif. în plus la PVTL 18.762/2006
  9. 64.087 8.18.02 Baraj mobil Bilciureşti şi canton Bilciureşti râul Ialomiţa Derivaţie Bilciureşti-Ghimpaţi: L deriv. = 10 km Baraj cu 2 stavile cilindrice Vac. = 1 mil mc Priza Snagov Priza Crevedia Echipamente hidroprize şi debuşare Debuşare V. Baranga Clădire canton: P+1, cărămidă, supr. = 70 mý sd = 146 mý, Stot = 0,48 ha Ţara: România, judeţul Dâmboviţa; -; -; nr: -; satul Cojasca; DAAV 1979 PVIA - SGA Ilfov - Bucureşti din 31.12.2006, PVR 4.640/ 31.03.2008 PVR 4.584/ 27.03.2008 Amenajări pe valea Snagov 37.628.494,00 HG 1.300/2000 - poz. 2; BDCE; proces-verbal inventariere anuală
  10. 64.335 8.19. Dig şi consolidare râu Dâmboviţa Lungime diguri = 25 km, h = 1,5 m, b = 3 m Ţara: România, judeţul Călăraşi, oraşul Budeşti; -; nr.: -; DAAV 1998 PVIA - SGA Ilfov - Bucureşti din 31.12.2006 88.061,00 Proces-verbal inventariere anuală
  11. 64.609 8.20. Regularizări DA Argeş-Vedea Lungime curs de apă râul Dâmboviţa regularizat = 10.116 km Ţara: România, municipiul Bucureşti; -; -; nr.: -; DAAV 1998 PVIA - SGA Ilfov - Bucureşti din 31.12.2006 9.051.000,00 Proces-verbal inventariere anuală
  12. 64.096 8.18.03 Ac. Căldăruşani, inclusiv 2 poduri - Valea Cociovaliştea şi Vlăsia V = 21 mil. mc S = 290 ha Vat. = 8,0 mil. mc L pod1 = 41 m L pod2 = 21 m Ţara: România, judeţul Ilfov, comuna Grădiştea; -; nr.: -; DAAV 1984 PVIA - SGA Ilfov - Bucureşti din 31.12.2006 1.685.496,00 Proces-verbal inventariere anuală
  13. 64.101 8.18.02 Acumularea nepermanentă Udreşti, râul Ilfov S = 51,8 ha, Vat. = 1,47 mil. mc; canal rapid L = 0,07 km Ţara: România, judeţul Dâmboviţa, comuna Ulmi; -; nr.: -; 1976 PVRTL 19.540/ 11.12.2006 PV Curte de conturi 223/ 18.04.2007 1.289.809,00 HG 373/2006 - poz. 47
  14. 65.004 8.21._ Canton Căldăruşani şi drum de acces canton tehnologic P+1 cărămidă S = 1.300 mý sc = 840 mý Ţara: România, judeţul Ilfov, comuna Grădiştea; -; nr.: -; DAAV 1996 PVIA - SGA Ilfov - Bucureşti din 31.12.2006 100.192,00 Proces-verbal inventariere anuală
  15. 65.025 8.21.01 Canton Tânganu şi drum tehnologic P+2, St = 1.380 mý, Sc = 134 mý, zidărie România, judeţul Ilfov, comuna Cernica; -; nr: -; DAAV 1998 PVRTL 955/ 26.01.2005 913.253,00 Decret CS 292/1987; HG 1.269/1990
  16. 104.426 8.19._ Îndiguire pe sectorul Teleorman-Cervenia- Bragadiru-Bujoru- Pietroşani Ldig = 59,5 km, H dig = 2,5-5 m România, judeţul Teleorman, comuna Bragadiru; -; nr:, DAAV 1987 PVRTL 429-1/ 12.01.2006; PVRTL 429/ 12.01.2006; PVRTL 19.483/ 12.12.2006; PV Curte conturi 223/18.04.2007; PVRTL 20.399/ 27.12.2006; PVRTL 20.509/ 28.12.2006; PVRTL 17.185/ 6.11.2007 23.389.150,00 HG 1.052/2005 - poz. 26; HG 1.224/2005; HG 373/2006 - poz. 45 HG 773/2006 - poz. 2+3
  17. 121.041 8.20._ Canal colector ape uzate, râul Dâmboviţa Priză pod Eroilor, l = 2,866 km; pod Eroilor - pod Vitan l = 7,2 km; pod Vitan - Glina, l = 7,695 km România, municipiul Bucureşti; -; nr: -; DAAV 1987 PVRTL 955/ 26.01.2005 50.650.372,00 Decret CS 292/1987; HG 1269/1990
  18. 153.408 8.20.01 Regularizarea râului Argeşel la Boteni L zid de sprijin = 120 m România, judeţul Argeş, comuna Boteni; -; nr: -; DAAV 2006 PV Curte conturi 223/18.04.2007 537.325,00 PV curte conturi
  19. 153.409 8.20.01 Regularizarea râului Cotmeana şi pârâului Vârtej la Lunca Corbului L albie amenajată = 0,348 km, L consolid. = 0,250 km, H gabioane = 2 m; L consolid. = 0,048 km, H gabioane = 3 m România, judeţul Argeş, comuna Babana; -; nr: -; DAAV 2006 PV Curte conturi 223/18.04.2007 819.211,00 PV curte conturi
  20. 64.315 8.18.02 Noduri hidrotehnice pe râul Dâmboviţa regularizat 8 buc. noduri hidrotehnice (2 buc. NH cu o deschidere, 6 buc. NH cu 3 deschideri) România, municipiul Bucureşti, DAAV 1998 PVIA - SGA Ilfov - Bucureşti din 31.12.2006 4.912.306,00 Proces-verbal inventariere anuală
  21. 145.275 8.19._ Amenajare râul Teleorman la Schela, dig mal stâng L = 7.004 m Pod rutier L = 27 m, subtronson 1 buc şi apărare mal L = 177 m România, judeţul Teleorman, comuna Moşteni, DAAV 2001 PVRTL 17.986/ 19.12.2008 3.567.692,00 HG 534/1996
  22. 64.094 8.18.02 Acumulare Snagov V = 22,6 mil. mc, S = 592 ha, Vat. = 5,0 mil. mc România, judeţul Ilfov, comuna Snagov; -; nr: -; DAAV 1984 PVRTL 4.584/ 27.03.2009 6.438.430,00 HG 1.300/2000 - poz. 2; BDCE; proces-verbal inventariere anuală
   +  Anexa 3 Suprafaţa unor bunuri imobileaparţinând domeniului public al statului care se modificăca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administra- ţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului şi Pădurilor
  2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională "Apele Române"
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare- dezvoltare care funcţionează în baza O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi comple- tări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  Nr. crt. Nr. MF Cod de clasi- ficare Denumire Descriere tehnică Adresa Anul PIF Baza legală Valoarea adăugată (lei)
  1. 64.082 8.18.03 Lac de acumulare Prundu pe râul Argeş V = 1,3 mil. mc, supr. NNR = 110 ha, S teren = 1.502.685 mý, inclusiv construcţiile C16-C26; municipiul Piteşti, localitatea Ştefăneşti România, judeţul Argeş, municipiul Piteşti, nr: -; DAAV 1971 Încheiere CF nr. 5.365/15.03.2006; Încheiere CF nr. 5.366/15.03.2006 19.495.388
  2. 64.108 8.18.02 Acumulare Lacul Morii Supr. teren = 2.566.476 mý - include şi construcţii: S baraj frontal = 7.402 mý, S baraj de contur = 74.206 mý, S bazin colectare = 31 mý, S stăvilar = 1.135 mý, Vtot. = 12,01 mil. mc, Vat. = 3,7 mil. mc, baraj descărcător 3 stavile România, municipiul Bucureşti, Şos. Virtuţii nr. 69, sectorul 6, DAAV 1986 Încheiere CF nr. 17.433/2.08.2005 23.473.694
  3. 64.110 8.18.02 Lac de acumulare Grădinari, inclusiv digurile de contur Zorile şi Podişoru Vtot. = 12,89 mil. mc, Vat. = 2,5 mil. mc, teren S = 2.996.948 mý şi construcţii: S_C1_garaj = 16,38 mý, S_C2_birou = 49 mý, S_C3_deversor = 737,10 mý, S_C4_instalaţie Călugăr = 50,65 mý, râu Ilfovăţ, pe teritoriul comunei Ogrezeni, comunei Bucşani şi comunei Grădinari România, judeţul Giurgiu, comuna Grădinari; DAAV 1982 Încheiere CF nr. 8.340/13.03.2007; Încheiere CF nr. 8.341/13.03.2007; Încheiere CF nr. 8.343/13.03.2007 2.737.986
  4. 64.111 8.18.02 Lac de acumulare Făcău, inclusiv dig Coteni Vtot. = 4,6 mil mc, Vat. = 1,92 mil. mc, teren S = 861.328,38 mý şi construcţiile aferente: S_C1_deversor = 471,91 mý, S_C4_instalaţie Călugăr = 44,85 mý, râu Ilfovăţ, pe teritoriul comunei Bulbucata şi comunei Buturugeni România, judeţul Giurgiu, comuna Bulbucata; DAAV 1983 Încheiere CF nr. 8.342/13.03.2007; Încheiere CF nr. 8.344/13.03.2007 1.256.703
  5. 112.841 8.03.01 Insula Lacul Morii Teren S = 32.723 mý, inclusiv construcţii: S_C1-anexă = 17 mý, S_C2-anexă = 15 mý, S_C3-anexă = 13 mý, S_C4-anexă = 252 mý (fântână), S_C5-anexă = 60 mý (foişor) România, municipiul Bucureşti, Str. Cornului nr. 110, sectorul 6; DAAV 1987 Încheiere CF nr. 17.397/2.08.2005 650.183