HOTĂRÂRE nr. 666 din 14 iulie 2010privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru transferul dreptului de administrare asupra unor imobile aflate în domeniul public al statului între Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi Centrul de Reeducare Târgu Ocna
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 2 august 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Se introduc în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului imobilele prevăzute în anexa nr. 1.2. Datele de identificare şi valoarea de inventar ale imobilelor aparţinând domeniului public al statului se modifică corespunzător datelor prevăzute în anexa nr. 2.3. Următoarele poziţii se abrogă: a) poziţia MF 153994 - baracă metalică; b) poziţia MF 153997 - centrală termică Pavilion B; c) poziţia MF 153998 - centrală termică SDI; d) pct. 44 lit. b), pct. 46 şi anexa J1 din Hotărârea Guvernului nr. 980/2007 privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 1 octombrie 2007.  +  Articolul IISe aprobă transmiterea imobilelor aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna în administrarea Centrului de Reeducare Târgu Ocna.  +  Articolul IIISe aprobă transmiterea imobilelor aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, din administrarea Centrului de Reeducare Târgu Ocna în administrarea Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna.  +  Articolul IVPredarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. II şi III se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul VAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Alina Mihaela Bica,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 14 iulie 2010.Nr. 666.  +  Anexa 1 INVENTARULbunurilor aflate în administrarea MinisteruluiJustiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor -Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor dePenitenciare Târgu Ocna care se introduc în inventarul centralizatal bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
  Cod fiscal
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 4278060 Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal de credite
    Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)
    Elemente de identificareNumai pentru bunurile închiriate, concesionate sau date cu titlu gratuit
    Nr. M.F.Cod de clasi- ficareTip bun (mobil/ imobil)DenumireDescriere tehnicăVecină- tăţiAdresaAnul dobândi- rii/ dării în folo- sinţăValoare de inventar (în lei)Situaţie juridicăSitua- ţia actualăBaza legală şi datele de identificare ale celui care închiriază/ concesionează/ primeşteDescri- erePerioadă
    Baza legalăÎn adminis- trare/ conce- siuneHotărârea GuvernuluiDatele de identi- ficare
    12345678910111213141516
      8.29.12ImobilAdăpost animale şi spaţiu adminis trativ - C1P = 1.980 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; comuna Pârgăreşti197469.784Sentinţa Judecătoriei Oneşti nr. 1.642/2008 în Dosarul nr. 1.782/270/2008adminis- trare          
      8.29.12ImobilSolare şi magazine furaje - C3P = 708,44 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; comuna Pârgăreşti198923.596Sentinţa Judecătoriei Oneşti nr. 1.642/2008 în Dosarul nr. 1.782/270/2008adminis- trare          
      8.29.12ImobilMagazie legumi- cultură - C4P = 52,3 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; comuna Pârgăreşti20035.955Sentinţa Judecătoriei Oneşti nr. 1.642/2008 în Dosarul nr. 1.782/270/2008adminis- trare          
      8.29.12ImobilFânar - C5P = 179,33 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; comuna Pârgăreşti19903.081Sentinţa Judecătoriei Oneşti nr. 1.642/2008 în Dosarul nr. 1.782/270/2008adminis- trare          
      8.29.12ImobilBazin apă pluvială pentru irigaţii - C6P = 488,34 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; comuna Pârgăreşti197616.193Sentinţa Judecătoriei Oneşti nr. 1.642/2008 în Dosarul nr. 1.782/270/2008adminis- trare          
      8.29.12ImobilTeren construcţii Gaz TuţaS - 0,4573 haincintaŢara: România; judeţul Bacău; comuna Pârgăreşti1953151.656Hotărârea Consiliului Local Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 574/1974, PV între CP al comunei Pârgăreşti şi MI; fişa imobilului nr. 184 CF 452/Nadminis- trare          
      8.29.12ImobilTeren curţi interioare Gaz TuţaS - 0,270 haincintaŢara: România; judeţul Bacău; comuna Pârgăreşti195389.522Hotărârea Consiliului Local Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 574/1974, PV între CP al comunei Pârgăreşti şi MI; fişa imobilului nr. 184 CF 452/Nadminis- trare          
      8.29.12ImobilTeren fâneaţă Gaz TuţaS - 0,5369 haincintaŢara: România; judeţul Bacău; comuna Pârgăreşti1953178.027Hotărârea Consiliului Local Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 574/1974, PV între CP al comunei Pârgăreşti şi MI; fişa imobilului nr. 184 CF 452/Nadminis- trare          
      8.29.12ImobilReţele termice exterioare corp AP = 156 mlincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137200832.431Autorizaţia de construire nr. 25/22.09.2006; PV recepţie S2 206805/ 16.10.2008adminis- trare          
      8.29.12ImobilReţele gaze naturale incinta corp AP = 162,5 mlincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; Str. Tiseşti nr. 137200816.764Autorizaţia de construire nr. 25/22.09.2006; PV recepţie S2 206805/16.10.2008adminis- trare          
      8.29.12ImobilReţele gaze naturale incinta hotelP = 144,5 mlincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137200814.141Autorizaţia de construire nr. 25/22.09.2006; PV recepţie S2 206805/ 16.10.2008adminis- trare          
      8.29.12ImobilReţele termice exterioare centrală termică vecheP = 512 mlincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 1372008106.735Autorizaţia de construire nr. 25/22.09.2006; PV recepţie S2 206805/ 16.10.2008adminis- trare          
      8.29.12ImobilPunct control 2 - C29P = 14,29 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 13719942004HCM 906/1956, ord. R2M/BF 16966/1957            
      8.29.12ImobilPunct control 3 - C25P = 15,40 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137200325067HCM 906/1956, ord. R2M/BF 16966/1957            
   +  Anexa 2 SITUAŢIAmodificărilor datelor de identificare şi ale valorii de inventar ale bunurilordin domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei -Administraţia Naţională a Penitenciarelor - ŞcoalaNaţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna
  Cod fiscal
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 4278060 Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal de credite
    Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)
    Elemente de identificareNumai pentru bunurile închiriate, concesionate sau date cu titlu gratuit
    Nr. M.F.Cod de clasi- ficareTip bun (mobil/ imobil)DenumireDescriere tehnicăVecină- tăţiAdresaAnul dobândi- rii/ dării în folo- sinţăValoare de inventar (în lei)Situaţie juridicăSitua- ţia actua- lăBaza legală şi datele de identificare ale celui care închiriază/ concesionează/ primeşteDescri- erePerioa- dă
    Baza legalăÎn adminis- trare/ conce- siuneHotărârea GuvernuluiDatele de identi- ficare
    12345678910111213141516
    355868.29.12ImobilPunct control nr. 1 + spaţii cazare - C48P + 1 - 317,86 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 1371956119.876HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E-16966-1957adminis- trare          
    355878.29.12ImobilCorp de gardă - C49P - 201,20 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137193033.587HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E-16966-1957adminis- trare          
    355888.29.12ImobilDormitor A - C45P + 3 - 2.326,20 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 1371968411.564HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E-16966-1957adminis- trare          
    355898.29.12ImobilPavilion administra- tiv - C46P + 1 - 680,00 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 1371932400.777HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E-16966-1957adminis- trare          
    355908.29.12ImobilPavilion şcoală - C47P + 2 - 3.354,80 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 1371938476.317HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E-16966-1957adminis- trare          
    355928.29.12ImobilBloc alimentar - C42P - 1.073,86 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 1371936218.080HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E-16966-1957adminis- trare          
    355948.29.12ImobilMagazie alimente - C37P+1 - 278,11 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137197218.817HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E-16966-1957adminis- trare          
    355958.29.12ImobilSpălătorie - C35P - 391,06 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137193959.038HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13E-16966-1957adminis- trare          
    355968.29.12ImobilMagazie materiale - C34/1P - 228,00 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137198622.799HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13Eadminis- trare          
    355978.29.12ImobilGaraj auto - C34/2P - 508,58 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137193237.563HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13Eadminis- trare          
    355988.29.12ImobilStaţie hidrofor - C9P - 60,00 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137195745.066HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13Eadminis- trare          
    355998.29.12ImobilRezervor apă potabilă - C5P - 25,47 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 13719302.381HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13Eadminis- trare          
    356008.29.12ImobilPavilion detenţie D1 - C26/1P - 232,82 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137198015.178HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13Eadminis- trare          
    356018.29.12ImobilPavilion detenţie D2 - C26/2P - 232,82 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137198014.558HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13Eadminis- trare          
    356028.29.12ImobilCentrală termică - C39P - 325,50 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 1371984281.974HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13Eadminis- trare          
    356038.29.12ImobilSală mese - detenţie - C17P - 264,28 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137198613.556HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13Eadminis- trare          
    356048.29.12ImobilCorp gardă 2 - C28P - 65,89 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 13719788.616HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13Eadminis- trare          
    356058.29.12ImobilHală reparaţii auto - C27P - 806,60 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 1371930103.010HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13Eadminis- trare          
    1073618.29.12ImobilTeren arabil - TuţaS - 48.891,668 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; comuna Pârgăreşti19531.621.215Hot. CL Gh. Gheorghiu Dej 574/1974adminis- trare          
    1539878.29.12ImobilStaţie alimentare + depozit carburanţi - C6+C7P- 72,72 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137198016.920HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13Eadminis- trare          
    1539888.29.12ImobilDormitor D3 - C14P - 468,74 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137192647.409HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13Eadminis- trare          
    1539898.29.12ImobilAteliere producţie + dormitor D5- C16+ C18+C19+C20+ C22+C23+C24P - 2.795,92 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 1371957536.172HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13Eadminis- trare          
    1539908.29.12ImobilStaţie filtru - C3P - 45,29 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 13719355.283HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13Eadminis- trare          
    1539918.29.12ImobilFoişoare pază (12 bucăţi) + împrejmuiri (1.714,21 ml) - C1+C8+C30Sc - 192,00 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 1371978623.415HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13Eadminis- trare          
    1539928.29.12ImobilDepozite CT - C38Sc - 530,01 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137197822.384HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13Eadminis- trare          
    1539938.29.12ImobilPavilion vizită + organizarea muncii - C31Sc - 369,32 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 137197913.680HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13Eadminis- trare          
    1539958.29.12ImobilHală depozite alimente + spaţii cazare - C41P + 1 - 628,41 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 1372001594.396HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13Eadminis- trare          
    1539968.29.12ImobilStaţie epurare GAZ - TuţaP - 1.165 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; comuna Pârgăreşti2003630.150HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13Eadminis- trare          
    1540018.29.12ImobilTeren curţi- construcţiiS - 48.055 mpincintaŢara: România; judeţul Bacău; oraşul Târgu Ocna; str. Tiseşti nr. 13719693.869.515HCM 906/1956 Ord. R 2N, 13Eadminis- trare          
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în domeniul public al statului, care se transmit dinadministrarea Şcolii Naţionale dePregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna -CIF 4278060 în administrarea Centrului de Reeducare Târgu Ocna - CIF 20602663
  *Font 7*
  Nr. crt. Nr. MF Locul unde sunt situate imobilele care se transmit Persoana juridică de la care se transmit imobilele CIF 4278060 Persoana juridică la care se transmit imobilele CIF 20602663 Actul normativ în baza căruia a fost preluat imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilelor care se transmit
  1 35598 Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 Staţie hidrofor - C5 Sc - 25 mp valoare - 45.066 lei
  2 35599 Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Targu Ocna Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 Rezervor apă potabilă - C5 Sc - 25,470 mp valoare - 2.381 lei
  3 35600 Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 Pavilion detenţie D1 - C26/1 Sc - 232,82 mp valoare - 15.178 lei
  4 35601 Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 Pavilion detenţie D2 - C26/2 Sc - 232,82 mp valoare - 14.558 lei
  5 35603 Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 Sală mese detenţie - C17 Sc - 264,28 mp valoare - 13.556 lei
  6 35604 Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 Corp gardă 2 - C28 Sc - 65,89 mp valoare - 8.616 lei
  7 35605 Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 Hală reparaţii auto Sc - 806,60 mp valoare - 103.010 lei
  8 153987 Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 Staţie alimentare + depozit carburanţi - C6+C7 Sc - 72,72 mp valoare - 16.920 lei
  9 153988 Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 Dormitor D3 - C14 Sc - 468,74 mp valoare - 47.409 lei
  10 153989 Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 Ateliere producţie + dormitor D5-C18+C19+C20 +C22 +C23+C24 Sc - 2.795,92 mp valoare - 536.172 lei
  11 153990 Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 Staţie filtru - C3 Sc - 45,29 mp valoare - 5.283 lei
  12 parţial din nr. MF 153991 Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 Foişoare pază (3 bucăţi) + împrejmuiri (795 ml)-C1+C8+C30 Sc - 20,53 mp valoare -279.942,54 lei
  13 153993 Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 Pavilion vizită + organizarea muncii - C31 Sc - 369,32 mp valoare - 13.680 lei
  14 Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 Punct de control nr. 2 - C29 Sc - 14,29 mp valoare - 2.004 lei
  15 Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 Punct de control nr. 3 - C25 Sc - 15,40 mp valoare - 25.067 lei
  16 parţial din nr. MF 154001 Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău HCM 906/1956, Ord. R2M/ BF 16966/1957 Teren curţi-construcţii S - 35.509 mp valoare - 2.859.278,34 lei
   +  Anexa 4 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în domeniul public al statului, care se transmit dinadministrarea Centrului de Reeducare Târgu Ocna - CIF 20602663 în administrareaŞcolii Naţionale de Pregătire aAgenţilor de Penitenciare Târgu Ocna - CIF 4278060
  *Font 7*
  Nr. crt. Nr. MF Locul unde sunt situate imobilele care se transmit Persoana juridică de la care se transmit imobilele CIF 20602663 Persoana juridică la care se transmit imobilele CIF 4278060 Actul normativ în baza căruia a fost preluat imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilelor care se transmit
  1 35591 Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna Hotărârea Guvernului nr. nr. 980/2007 - pct. 44 lit. b) şi pct. 46 (anexa J1) Dormitor băieţi - C44 Sc - D+P+1, 926 mp valoare - 279.138 lei
  2 35593 Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna Hotărârea Guvernului nr. nr. 980/2007 - pct. 44 lit. b) şi pct. 46 (anexa J1) Infirmerie - C43 Sc - 648 mp valoare - 94.817 lei
  3 parţial din nr. MF 154001 Judeţul Bacău, localitatea Târgu Ocna, str. Tiseşti nr. 137 Centrul de Reeducare Târgu Ocna, judeţul Bacău Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare - Târgu Ocna Hotărârea Guvernului nr. nr. 980/2007 - pct. 44 lit. b) şi pct. 46 (anexa J1) Teren curţi-construcţii S - 7.719,93 mp valoare - 621.629 lei
  ---------