ORDIN nr. 10 din 27 iulie 2010pentru modificarea Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2009
EMITENT
  • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 2 august 2010    Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 20 iulie 2010, prin care s-au adoptat modificările la Normele privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 şi ale art. 37 lit. b) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor,preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:  +  Articolul INormele privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 14 mai 2009, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), punctele 1.2, 1.3.1 şi 1.3.2 se abrogă.2. La articolul 2, alineatul (2) se abrogă.3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie pe o perioadă de 12 luni."4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Proprietarii de locuinţe care au încheiate contracte de asigurare facultative privind riscurile prevăzute de Legea nr. 260/2008 au obligaţia de a încheia contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor la data expirării contractelor de asigurare facultativă sau, în cazul contractelor de asigurare multianuale, la data primei aniversări a acestora, după data aplicării Legii nr. 260/2008. (2) Începând cu data punerii în aplicare a Legii nr. 260/2008, contractele de asigurare facultativă a locuinţelor care acoperă riscurile care fac obiectul contractului de asigurare obligatorie a locuinţelor se vor putea încheia pentru aceste riscuri, numai pentru sumele asigurate care exced sumele asigurate obligatoriu."5. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă.6. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Asigurarea riscurilor de cutremur, alunecări de teren sau inundaţii pentru fiecare construcţie cu destinaţia de locuinţă se încheie pe perioade de 12 luni, până la momentul la care construcţia îşi pierde destinaţia de locuinţă, data începerii şi data încheierii valabilităţii contractului fiind precizate în PAD."7. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Perioada de asigurare obligatorie a locuinţelor este de 12 luni."8. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Răspunderea PAID începe de la ora 00,00 a zilei următoare celei în care s-a plătit prima de asigurare obligatorie, dar nu mai devreme de: a) ziua următoare celei în care expiră valabilitatea poliţei de asigurare anterioare, pentru asiguratul care îşi îndeplineşte obligaţia încheierii asigurării cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a acesteia; b) data la care produce efecte actul care dă persoanei fizice sau juridice dreptul legal de proprietate/folosinţă."9. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Răspunderea PAID încetează la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate înscrise în PAD sau anterior acestei date în momentul în care construcţia asigurată îşi pierde integral destinaţia de locuinţă ori bunul piere din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie."10. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - În situaţia în care construcţia asigurată îşi pierde integral destinaţia de locuinţă sau bunul piere din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie, suma corespunzătoare valorii primei obligatorii nu se restituie."11. La articolul 23 alineatul (2), punctul 2.2 se abrogă.12. La articolul 26, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Suma asigurată obligatoriu reprezintă limita maximă de răspundere asumată de PAID pentru subscrierea riscurilor prevăzute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008 pentru fiecare tip de locuinţă asigurată, per eveniment şi în agregat, indiferent de numărul de evenimente asigurate produse pe parcursul valabilităţii contractului şi care este precizată în PAD."13. La articolul 30, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Formularea în scris a cererii de despăgubire reprezintă avizare de daună şi obligă asigurătorul care a eliberat PAD să deschidă dosarul de daună şi să iniţieze procedura de regularizare a pagubelor."14. Anexa se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,Angela ToncescuBucureşti, 27 iulie 2010.Nr. 10.  +  Anexă(Anexa la norme)-------