HOTĂRÂRE nr. 720 din 14 iulie 2010pentru aprobarea restructurării şi reorganizării Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 29 iulie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă restructurarea şi reorganizarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin reducerea cu un număr de 277 de posturi din numărul maxim de posturi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri are structura organizatorică, formată din direcţii generale şi direcţii, prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, se pot organiza direcţii în cadrul unor direcţii generale, precum şi servicii, birouri, compartimente şi colective temporare şi se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, în condiţiile legii................................................................. (3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri este de 598, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. Din numărul maxim de posturi, 80 de posturi se utilizează pentru reţeaua de promovare comercială economică externă."2. La articolul 9, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 2 secretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru."3. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri" se modifică şi se înlocuieşte conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.4. Anexa nr. 2 "Unităţile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri" se modifică şi se înlocuieşte conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Încetarea raporturilor de serviciu/de muncă determinată de reducerea numărului de posturi din structura organizatorică a Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 4 (1) Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică, precum şi procedura privind restructurarea şi reorganizarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, potrivit legii. (2) Aplicarea procedurilor legale privind restructurarea şi reorganizarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Adriean VideanuMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 14 iulie 2010.Nr. 720.  +  Anexa 1--------(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009)----------------------------------------------------  +  Anexa 2-------(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009)-----------------------------------------------------UNITĂŢILEaflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritateaMinisterului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri,precum şi în coordonarea ministrului economiei,comerţului şi mediului de afaceriA. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de AfaceriI. Cu finanţare de la bugetul de stat:1. Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR - 548 de posturi2. Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - 48 de posturi3. Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie - 65 de posturi4. Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială - 16 posturi5. Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine - 96 de posturiII. Cu finanţare din venituri proprii:1. Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni - 80 de posturi2. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM - 252 de posturiIII. Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:1. Biroul Român de Metrologie Legală - BRML Bucureşti - 780 de posturi2. Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive - 56 de posturi3. Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 153 de posturiIV. Cu finanţare externă şi de la bugetul de stat:1. Unitatea de Management al Proiectului - UMP (închideri de mine) - 13 posturi2. Unitatea de Management al Proiectului - UMP - RSE - ARDDZI - 10 posturiB. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri1. Asociaţia de Standardizare din România - ASRO2. Asociaţia de Acreditare din România - RENARC. Unităţi care funcţionează în coordonarea ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, cu finanţare integrală de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului- Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - 788 de posturiD. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri1. Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani2. Compania Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A. Târgu Jiu3. Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploieşti, cu filialele societăţi comerciale4. Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti5. Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti6. Societatea Naţională a Sării - S.A. Bucureşti7. Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva, cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii8. Societatea Comercială "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă9. Societatea Comercială "Băiţa" - S.A. Ştei10. Societatea Comercială "Cupru Min" - S.A. Abrud11. Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare, cu filiala Societatea Comercială de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A. Baia Mare12. Societatea Comercială "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei13. Societatea Comercială Minieră "Banat-Anina" - S.A.14. Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. Bucureşti15. Societatea Comercială OMV PETROM - S.A. Bucureşti - participaţia statului16. Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A. Ploieşti17. Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanţa18. Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti19. Societatea Comercială pentru Închiderea - Conservarea Minelor - S.A. Târgu Jiu20. Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş21. Societatea Comercială EON GAZ România - S.A. şi Societatea Comercială EON GAZ DISTRIBUŢIE S.A. - participaţia statului22. Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY România S.A. - participaţia statului23. Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş24. Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii25. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale26. Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A. Năvodari27. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale28. Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale şi participaţia statului la societăţile comerciale privatizate29. Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A.30. Compania Naţională "Romarm" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale31. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A.32. Societatea Comercială "Oltchim" - S.A.33. Societatea Comercială "Romplumb" - S.A.34. Societatea Comercială "Automobile Craiova" - S.A. - participaţia statului35. Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.36. Societatea Comercială "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A.37. Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM - S.A.38. Societatea Comercială "Avioane" - S.A., Craiova39. Societatea Comercială "Simtex" - S.A. - participaţia statului40. Societatea Comercială "IAR" - S.A. Braşov41. Societatea Comercială "IOR" - S.A. Bucureşti42. Societatea Comercială "Romaero" - S.A. Bucureşti43. Societatea Comercială "Construcţii Aeronautice" - S.A.44. Societatea Comercială ICEM - S.A.45. Societatea Naţională "Plafar" - S.A. Bucureşti46. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin47. Societatea Comercială "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele48. Societatea Comercială "I.P.I.U. - Consulting Engineering" - S.A. Bucureşti49. Societatea Comerciala "Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit" - S.A. Craiova50. Societatea Comercială EUROTEST - S.A.51. Societatea Comercială ISCIR - CERT - S.A.52. Societatea Comercială BRML - CERT - S.A.53. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR Bucureşti54. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani55. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării - INCDMTM Bucureşti56. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND Bucureşti57. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova58. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare - IMNR Bucureşti59. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara60. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploieşti61. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti62. Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni - S.A.63. Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari - S.A.64. Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova - S.A.---------