ORDIN nr. 1.041 din 16 iulie 2010pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 23 iulie 2010  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane şi certificare nr. Cs.A. 7.723/2010,având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Specialităţile obţinute anterior prezentului ordin, precum şi cele în curs de derulare rămân valabile. Rezidenţii aflaţi în pregătire vor continua pregătirea conform duratei de pregătire şi curriculei în vigoare la data intrării în rezidenţiat."2. Anexa "Nomenclator de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecţia generală resurse umane şi certificare, celelalte direcţii din Ministerul Sănătăţii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 16 iulie 2010.Nr. 1.041.  +  Anexa ─────(Anexa la Ordinul nr. 1.509/2008)─────────────────────────────────NOMENCLATORde specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeauade asistenţă medicalăI. DOMENIUL MEDICINĂI.1. Specialităţi cliniceI.1.1. Grupa specialităţilor medicale
  Nr. crt. Denumirea specialităţii Durata de pregătire
  1. Alergologie şi imunologie clinică 4 ani
  2. Anestezie şi terapie intensivă 5 ani
  3. Boli infecţioase 4 ani
  4. Cardiologie 5 ani
  5. Dermatovenerologie 4 ani
  6. Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 4 ani
  7. Endocrinologie 4 ani
  8. Expertiza medicală a capacităţii de muncă 3 ani
  9. Farmacologie clinică 4 ani
  10. Gastroenterologie 4 ani
  11. Genetică medicală 4 ani
  12. Geriatrie şi gerontologie 4 ani
  13. Hematologie 4 ani
  14. Medicină de familie 3 ani
  15. Medicină de urgenţă 5 ani
  16. Medicină internă 5 ani
  17. Medicina muncii 4 ani
  18. Medicină sportivă 4 ani
  19. Nefrologie 4 ani
  20. Neonatologie 4 ani
  21. Neurologie 4 ani
  22. Neurologie pediatrică 4 ani
  23. Oncologie medicală 5 ani
  24. Pediatrie 5 ani
  25. Pneumologie 4 ani
  26. Psihiatrie 4 ani
  27. Psihiatrie pediatrică 4 ani
  28. Radioterapie 4 ani
  29. Recuperare, medicină fizică şi balneologie 4 ani
  30. Reumatologie 4 ani
  I.1.2. Grupa specialităţilor chirurgicale
  Nr. crt. Denumirea specialităţii Durata de pregătire
  31. Chirurgie cardiovasculară 6 ani
  32. Chirurgie generală 6 ani
  33. Chirurgie orală şi maxilo-facială*) 5 ani
  34. Chirurgie pediatrică 5 ani
  35. Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă 5 ani
  36. Chirurgie toracică 5 ani
  37. Chirurgie vasculară 5 ani
  38. Neurochirurgie 6 ani
  39. Obstetrică-ginecologie 5 ani
  40. Oftalmologie 4 ani
  41. Ortopedie şi traumatologie 5 ani
  42. Otorinolaringologie 4 ani
  43. Urologie 5 ani
  __________ Notă *) Specialitate chirurgicală cu condiţii de acces în curs de armonizare cu normele Uniunii Europene.I.2. Specialităţi paraclinice
  Nr. crt. Denumirea specialităţii Durata de pregătire
  1. Anatomie patologică 4 ani
  2. Epidemiologie 3 ani
  3. Igienă 3 ani
  4. Medicină de laborator 4 ani
  5. Medicină legală 4 ani
  6. Medicină nucleară 4 ani
  7. Radiologie - imagistică medicală 4 ani
  8. Sănătate publică şi management 4 ani
  I.3. Lista specialităţilor medicale pentru care formarea se face la solicitarea unităţilor sanitare (prin rezidenţiat sau a doua specialitate)
  Nr. crt. Denumirea specialităţii Durata de pregătire
  1. Epidemiologie 3 ani
  2. Expertiza medicală a capacităţii de muncă 3 ani
  3. Genetică medicală 4 ani
  4. Igienă 3 ani
  5. Medicină sportivă 4 ani
  6. Neonatologie 4 ani
  7. Neurologie pediatrică 4 ani
  8. Oncologie medicală 5 ani
  I.4. Lista specialităţilor care asimilează specialităţi în care accesul la formare este sistat
  Denumirea specialităţii de asimilare Durata specialităţii de asimilare
  Ortopedie şi traumatologie Ortopedie pediatrică
  II. DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ
  Nr. crt. Denumirea specialităţii Durata de pregătire
  1. Chirurgie dento-alveolară 3 ani
  2. Ortodonţie şi ortopedie dento-facială 3 ani
  3. Endodonţie 3 ani
  4. Parodontologie 3 ani
  5. Protetică dentară 3 ani
  NOTĂ:Specialităţile menţionate la pct. 1 şi 2 beneficiază de recunoaştere automată în statele membre ale Uniunii Europene.III. DOMENIUL FARMACIE
  Nr. crt. Denumirea specialităţii Durata de pregătire
  1. Farmacie clinică 3 ani
  2. Laborator farmaceutic 3 ani
  ___________