HOTĂRÂRE nr. 624 din 30 iunie 2010privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 iulie 2010  Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Valoarea de inventar şi caracteristicile bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului înscrise la poziţiile M.E.F. nr. 153680, 153681, 153682, 153683, 153684, 153685, 153686, 153687, 153688, 153689, 153690, 153691, 153693, 153694, 153695, 153696, 153697, 153698, 153699, 153700, 153701, 153702, 153703, 153704, 153705, 153706, 153707, 153708, 153709, 153710, 153711, 153712, 153713, 153714, 153715, 153716, 153717, 153718, 153719, 153720, 153721, 153722, 153723, 153725, 153726, 153727, 153728, 153729, 153730, 153731, 153732, 153733, 153734, 153735, 153736, 153737, 153738, 153739, 153740, 153741 şi 153742, vecinătăţile bunurilor imobile înscrise la poziţiile M.E.F. nr. 153705, 153706, 153707 şi 153708, precum şi suprafaţa bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului înscrise la poziţiile M.E.F. nr. 153698, 153703, 153704, 153734 şi 153741 se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a evaluării, a corectării caracteristicilor şi a efectuării lucrărilor de cadastru, în condiţiile legii.2. Se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului imobilele înscrise la poziţiile M.E.F. nr. 153692 şi 153724.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 30 iunie 2010.Nr. 624.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrareaRegiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian -ROMATSA", pentru care se modifică denumirea,descrierea tehnică şi valoarea de inventar
    Elemente de identificare
    Nr. M.E.F.Codul de clasi- ficareDenumireaDescrierea tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actuală: închiriere/ concesiune/ date cu titlu gratuitTip bun
    Baza legalăÎn administrare/ concesionare
    123456789101112
    1536808.29.06TerenINCINTĂ CURTE CENTRUL DE DIRIJARE AL ZBORURILOR BUCUREŞTIN - ICPPPRomânia, Bucureşti, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sectorul 1199785.367.635,00H.G. nr. 74/26.01.1991, H.G. nr. 731/11.11.1992, H.G. nr. 580/26.10.1993, H.G. nr. 364/21.07.1997administrareÎncheiere nr. 2.926/ 27.04.2005 dat cu titlu gratuitImobil
          V - str. Ghe. Ionescu Şişeşti        
          S - str. Ion Ionescu de la Brad        
              Încheiere nr. 2.926/27.04.2005    
          E - ICPPP, ANSV S.A.          
          S = 25.224,4449 m2          
                   
    1536818.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOMARKER INTERMEDIAR ILSN - str. Ion Ionescu de la BradRomânia, Bucureşti, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 7-9, sectorul 119998.986.000,00H.G. nr. 73/5.02.1999administrareÎncheiere nr. 2.923/ 2.03.2005 dat cu titlu gratuitImobil
              Încheiere nr. 2.923/2.03.2005  
          S = 2.499,2571 m2V - Proprietăţi particulare          
          S - str. Someşul Rece            
            E - str. Brodina            
    1536828.29.06TerenINCINTĂ CURTE CENTRUL DE EMISIE STEFĂNEŞTI S = 21.279,6613 m2N - Drum exploatare 129România, judeţul Ilfov, comuna Voluntari, satul Pipera, tarlaua T26, parcela A463/119911.123.885,20H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 şi Protocol fără număr (FN)/1993 cu R A Aeroport Internaţional Bucureşti Otopeniadministraredat cu titlu gratuitImobil
          V - Drum exploatare 136        
          S - Proprietăţi particulare          
            E - Proprietăţi particulare          
    1536838.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADAR PRIMAR şi SECUNDAR CU RAZĂ LUNGĂ DE ACŢIUNE THOMSONN - Semtest BaloteştiRomânia, judeţul Ilfov, comuna Mogoşoaia, tarlaua T60, parcela Cc 151991132.491,70H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 şi Protocol fără număr (FN)/1993 cu R A Aeroport Internaţional Bucureşti Otopeniadministraredat cu titlu gratuitImobil
          V - Semtest Baloteşti        
          S - Drum exploatare 17          
          S = 2.508,6000 m2E - Semtest Baloteşti          
    1536848.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFARUL ÎNDEPĂRTAT OTOPENI DIRECŢIA 81° R (RADAR MSSR)N - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Ilfov, oraşul Buftea, tarlaua 38, parcela 3511993822.686,55H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 şi Protocol fără număr (FN)/1993 cu R A Aeroport Internaţional Bucureşti Otopeniadministraredat cu titlu gratuitImobil
          V - Proprietăţi particulare        
          S - Drum exploatare 206          
    E - Drum exploatare 206
          S = 15.111,8036 m2          
    1536858.29.06TerenINCINTĂ CURTE VOR/DME STREJNICN - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Prahova, comuna Târguşorul Vechi, satul Strejnicu, tarlaua T27, parcela Cc 155/53/11991117.176,00H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 şi Protocol fără număr (FN)/1993 cu R.A. Aeroport Internaţional Bucureşti OtopeniadministrareÎncheiere nr. 13.342/ 25.05.2005 dat cu titlu gratuitImobil
    V - Proprietăţi particulare
          S = 1.155,5400 m2        
          S - Proprietăţi particulare        
          E - Proprietăţi particulare        
    Încheiere nr. 13.342/ 25.05.2005  
    1536868.29.06TerenINCINTĂ CURTE VOR/DME FLOREŞTI- STOENEŞTIN - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Giurgiu, comuna Floreşti- Stoeneşti, satul Floreşti, tarlaua T37/A141, parcela Cc 141/11991182.500,00H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 şi Protocol fără număr (FN)/1993 cu R.A. Aeroport Internaţional Bucureşti Otopeni Încheiere nr. 5.875/ 26.05.2005administrareÎncheiere nr. 5.875/ 26.05.2005 dat cu titlu gratuitImobil
          V - Proprietăţi particulare        
          S = 1.381,6300 m2S - Proprietăţi particulare        
            E - Proprietăţi particulare        
    1536878.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR DE RUTĂ FLOREŞTI- STOENEŞTIN - Drum exploatare 142România, judeţul Giurgiu, comuna Floreşti- Stoeneşti, satul Floreşti, tarlaua T38, parcela Cc 148/21991340.378,00H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 şi Protocol fără număr (FN)/1993 cu R.A. Aeroport Internaţional Bucureşti Otopeni Încheiere nr. 5.876/26.05.2005administrareÎncheiere nr. 5.876/ 26.05.2005 dat cu titlu gratuitImobil
          V - Consiliul Local        
          S = 2.576,97 m2Floreşti- Stoeneşti        
            S - Proprietăţi particulare          
            E - Drum exploatare 142          
    1536888.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR DE RUTĂ TÂRGU JIUN - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Gorj, comuna Preajba, tarlaua 16, parcelele P12, P13, P14, P15, P16, P171991256.431,93H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 şi Protocol fără număr (FN)/1993 cu R.A. Aeroport Internaţional Bucureşti Otopeni (proces-verbal încheiat cu Aeroportul Craiova)administraredat cu titlu gratuitImobil
          V - Proprietăţi particulare        
          S = 7.515,5900 m2S - str. Frăsinet          
            E - Proprietăţi particulare          
    1536898.29.06TerenINCINTĂ CURTE VOR/DME TÂRGU JIUN - S.C.P.C. Târgu JiuRomânia, judeţul Gorj, comuna Preajba, tarlaua 125, parcela P10, P11199157.841,58H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 şi Protocol fără număr (FN)/1993 cu R.A. Aeroport Internaţional Bucureşti Otopeni (proces-verbal încheiat cu Aeroportul Craiova)administraredat cu titlu gratuitImobil
          V - S.C.P.C. Târgu Jiu        
          S = 1.695,2408 m2          
          S - S.C.P.C. Târgu Jiu          
            E - S.C.P.C. Târgu Jiu          
    1536908.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR APROPIAT BĂNEASA DIRECŢIA 71°N - Proprietăţi particulareRomânia, Bucureşti, sectorul 1, str. Dobrogeanu Gherea nr. 10019935.917.975,00Preluat prin H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul nr. 381/1993 cu R.A. Aeroport Internaţional Bucureşti Băneasa Încheiere nr. 2.925/2.03.2005administrare Încheiere nr. 2.925/ 2.03.2005dat cu titlu gratuitImobil
          V - Proprietăţi particulare      
          S - str. Dobrogeanu Gherea        
          S = 1.750,0938 m2E - Proprietăţi particulare          
    1536918.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADAR TMAN - CN Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti - SARomânia, judeţul Ilfov, oraşul Otopeni, tarlaua T 5, parcela Cc 5121993679.483,70H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 şi Protocol fără număr (FN)/1993 cu R.A. Aeroport Internaţional Bucureşti Otopeniadministraredat cu titlu gratuitImobil
          S = 9.359,2883 m2        
            V - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti - SA          
            S - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti - SA          
            E - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti - SA              
    1536938.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR APROPIAT OTOPENI DIRECŢIA 261° LN - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Ilfov, comuna Tunari, tarlaua 20, parcela Cc 52/11993648.523,00H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 şi Protocol fără număr (FN)/1993 cu R.A. Aeroport Internaţional Bucureşti Otopeniadministraredat cu titlu gratuitImobil
          V - Proprietăţi particulare        
          S - Proprietăţi particulare          
          S = 9.925,3596 m2E - Proprietăţi particulare          
    1536948.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR APROPIAT OTOPENI DIRECŢIA 261° RN - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Ilfov, comuna Tunari, satul Dimieni, tarlaua 14, parcela Cc 741993358.646,90H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 şi Protocol fără număr (FN)/1993 cu R.A. Aeroport Internaţional Bucureşti Otopeniadministraredat cu titlu gratuitImobil
          V - Proprietăţi particulare        
          S - Proprietăţi particulare          
          S = 9.880,0816 m2E - Proprietăţi particulare          
    1536958.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR ÎNDEPĂRTAT OTOPENI DIRECŢIA 81° LN - IzlazRomânia, judeţul Ilfov, comuna Corbeanca, satul Tamaşi, tarlaua 58, parcela A220/1001993542.733,10H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 şi Protocol fără număr (FN)/1993 cu R.A. Aeroport Internaţional Bucureşti Otopeniadministraredat cu titlu gratuitImobil
          V - Izlaz        
          S - Proprietăţi particulare        
          E - De 329          
          S = 9.967,5512 m2            
    1536968.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR ÎNDEPĂRTAT OTOPENI DIRECŢIA 261° LN - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Ilfov, comuna Ştefăneştii de Jos, tarlaua 22, parcela 641993144.141,20H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 şi Protocol fără număr (FN)/1993 cu R.A. Aeroport Internaţional Bucureşti Otopeniadministraredat cu titlu gratuitImobil
                 
          V - Proprietăţi particulare        
          S - Proprietăţi particulare          
          S = 9.927,0000 m2E - Proprietăţi particulare          
    1536978.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIO- GONIOMETRU UUS OTOPENI DIRECŢIA 81° LN - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Ilfov, oraşul Otopeni, tarlaua 8, parcela Cc 8/2199338.861,62H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 şi Protocol fără număr (FN)/1993 cu R.A. Aeroport Internaţional Bucureşti Otopeniadministraredat cu titlu gratuitImobil
          V - Proprietăţi particulare        
          S - Proprietăţi particulare          
          S = 594,7620 m2E - Proprietăţi particulare          
    1536988.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR APROPIAT OTOPENI DIRECŢIA 81° R (MILITARI)N - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Ilfov, oraşul Otopeni, tarlaua 9, parcela Cc1401993433.949,10H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 şi Protocol fără număr (FN)/1993 cu R.A. Aeroport Internaţional Bucureşti Otopeniadministraredat cu titlu gratuitImobil
          V - Proprietăţi particulare        
          S - Proprietăţi particulare          
          E - Proprietăţi particulare          
          S = 6.441,0000 m2            
    1536998.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR APROPIAT OTOPENI DIRECŢIA 81° L (BALOTEŞTI)N - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Ilfov, oraşul Otopeni, tarlaua 5, parcela A 311993392.919,50H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 şi Protocol fără număr (FN)/1993 cu R.A. Aeroport Internaţional Bucureşti Otopeniadministraredat cu titlu gratuitImobil
          V - Proprietăţi particulare        
          S - Proprietăţi particulare          
          E - M.Ap.N.          
          S = 6.013,4593 m2            
    1537008.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR ÎNDEPĂRTAT OTOPENI DIRECŢIA 261° RN - Consiliul Local DascăluRomânia, judeţul Ilfov, comuna Dascălu, tarlaua Cc228/2, Cc228/3, parcela 631993438.678,80H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 şi Protocol fără număr (FN)/1993 cu R.A. Aeroport Internaţional Bucureşti Otopeniadministraredat cu titlu gratuitImobil
          V - Consiliul Local Dascălu        
          S - Consiliul Local Dascălu          
          S = 10.070,6834 m2E - Consiliul Local Dascălu          
    1537018.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR ÎNDEPĂRTAT BĂNEASA DIRECŢIA 71°N - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Ilfov, comuna Dragomi- reşti- Vale, tarlaua 34, parcela 31993745.285,50Preluat prin H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul nr. 381/1993 cu R.A. Aeroport Internaţional Bucureşti Băneasaadministraredat cu titlu gratuitImobil
          V - Proprietăţi particulare        
          S - De 115          
          E - Proprietăţi particulare          
          S = 10.265,6442 m2          
    1537028.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR APROPIAT BĂNEASA DIRECŢIA 251°N - Drum exploatareRomânia, judeţul Ilfov, comuna Voluntari, satul Pipera, intravilan19932.169.055,00Preluat prin H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul nr. 381/1993 cu R.A. Aeroport Internaţional Bucureşti Băneasaadministraredat cu titlu gratuitImobil
          V - Drumul Negru        
          S - Drumul Negru          
          S = 9.958,9282 m2E - Proprietăţi particulare          
    1537038.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR ÎNDEPĂRTAT BĂNEASA DIRECŢIA 251 °N - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Ilfov, comuna Afumaţi, tarlaua 81, parcela 295/119933.442.232,00Preluat prin H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul nr. 381/1993 cu R.A. Aeroport Internaţional Bucureşti Băneasa Încheiere nr. 6.889/7.02.2006administrareÎncheiere nr. 6.889/ 7.02.2006 dat cu titlu gratuitImobil
          V - Drum exploatare 290        
          S - Drum exploatare 295/4        
          S = 10.179,6727 m2E - A295          
    1537048.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR RUTĂ DEVAN - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Hunedoara, oraşul Simeria, nr. topo199143.698,00H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992, CF nr. 569/a din 14.05.2002administrareCF nr. 569/a din 14.05.2002 dat cu titlu gratuitImobil
          V - Proprietăţi        
          S = 1.846,0000 m2particulare        
          S - Proprietăţi particulare        
            E - Proprietăţi particulare68/16/9-7          
    1537058.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR ÎNDEPĂRTATN - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Arad, comuna Sântoma19935.448,00H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 şi Protocol nr. 81/1993 cu Regia Autonomă Aeroport Aradadministraredat cu titlu gratuitImobil
          V - Proprietăţi        
          S = 16.114,5200 m2particulare          
          S - Proprietăţi particulare          
            E - Proprietăţi particulare            
    1537068.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOMARKERN - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Arad, municipiul Arad19939.658,00H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 şi Protocol nr. 81/1993 cu Regia Autonomă Aeroport Aradadministraredat cu titlu gratuitImobil
          S = 204,4000 m2V - Proprietăţi particulare        
            S - Proprietăţi particulare          
            E - Proprietăţi particulare          
    1537078.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR APROPIATN - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Arad, municipiul Arad19933.363,00H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 şi Protocol nr. 81/1993 cu Regia Autonomă Aeroport Aradadministraredat cu titlu gratuitImobil
          V - Proprietăţi particulare        
          S = 9.953,8800 m2          
          S - Proprietăţi particulare          
            E - Proprietăţi particulare            
    1537088.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIO- GONIOMETRUN - Penitenciar AradRomânia, judeţul Arad, municipiul Arad199341.757,00H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 şi Protocol nr. 81/1993 cu Regia Autonomă Aeroport Aradadministraredat cu titlu gratuitImobil
          V - Penitenciar        
          S = 881,5800 m2Arad          
          S - Penitenciar Arad          
            E - Penitenciar Arad            
    1537098.29.06TerenINCINTĂ CURTE DVOR/DME GALAŢI (ŞENDRENI)N - Păşune Primăria ŞendreniRomânia, judeţul Galaţi, comuna Şendreni, tarlaua 65, parcela 396-398199344.200,00H.G. nr. 74/1991 şi Protocol nr. 49/1993 cu Regia Autonomă Aeroport Bacăuadministrare Încheiere nr. 13.852/ 24.12.2003dat cu titlu gratuitImobil
          V - Cimitir Şendreni        
          S = 6.942,0000 m2          
          S - Drum şi post trafo          
            E - Drum     Încheiere nr. 13.852/ 24.12.2003      
    1537108.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR ÎNDEPĂRTAT PE DIRECŢIA 184°N - SC Agroind Tours ConstanţaRomânia, judeţul Constanţa, comuna Târguşor, tarlaua 157, parcela PS903199325.736,00H.G. nr. 731/92 şi Protocolul nr. 145/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Constanţa - Mihail Kogălniceanuadministraredat cu titlu gratuitImobil
          V - SC Agroind Tours Constanţa          
          S = 9.936,6000 m2          
            S - SC Agroind Tours Constanţa          
            E - SC Agroind Tours Constanţa              
    1537118.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR APROPIAT PE DIRECŢIA 184°N - SC Agroind Tours ConstanţaRomânia, judeţul Constanţa, comuna Mihail Kogălni- ceanu, parcela PS741199358.732,00H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul nr. 145/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Constanţa-Mihail Kogălniceanuadministraredat cu titlu gratuitImobil
          V - SC          
          S = 9.971,5400 m2Lazar          
          S - SC Lazar          
            E - Consiliul Local Mihail Kogălniceanu          
    1537128.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR DE PANTĂ ILS DIRECŢIA 184°N - Aeroport Mihail KogălniceanuRomânia, judeţul Constanţa, comuna Mihail Kogălni- ceanu, tarlaua TDS19931.656,00H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul nr. 145/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Constanţa-Mihail Kogălniceanuadministraredat cu titlu gratuitImobil
          V - Aeroport Mihail Kogălniceanu          
          S = 268,0100 m2          
          S - Aeroport Mihail Kogălniceanu          
            E - Aeroport Mihail Kogălniceanu              
    1537138.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR DE DIRECŢIE ILS DIRECŢIA 184°N - Aeroport Mihail KogălniceanuRomânia, judeţul Constanţa, comuna Mihail Kogăl- niceanu, tarlaua TDS1993387,00H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul nr. 145/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Constanţa-Mihail Kogălniceanuadministraredat cu titlu gratuitImobil
          V - Aeroport          
          S = 81,8800 m2Mihail Kogălniceanu          
            S - Aeroport Mihail Kogălniceanu          
            E - Aeroport Mihail Kogălniceanu              
    1537148.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR APROPIAT PE DIRECŢIA 004°N - MApN, Cazarma 888MKRomânia, judeţul Constanţa, comuna Mihail Kogăl- niceanu, tarlaua TDS199397.613,00H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul nr. 145/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Constanţa-Mihail Kogălniceanuadministraredat cu titlu gratuitImobil
          V - MApN, Cazarma 888MK          
          S = 8.422,1600 m2S - MApN, Cazarma 888MK          
            E - Consiliul Local M. Kogălniceanu          
    1537158.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR ÎNDEPĂRTAT PE DIRECŢIA 004°N - Ferma 11 NazarceaRomânia, judeţul Constanţa, oraşul Ovidiu, parcela AGI 3681993107.034,00H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul nr. 145/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Constanţa-Mihail Kogălniceanuadministraredat cu titlu gratuitImobil
          V - Ferma 11 Nazarcea        
          S - SC Hortis Euxin - S.R.L.          
          S = 8.549,0139 m2E - Drum exploatare 357          
    1537168.29.06TerenINCINTĂ CURTE VOR/DME RADIOFAR DE RUTĂN - SC Nazarcea SARomânia, judeţul Constanţa, oraşul Ovidiu, parcela AGI 408199317.241,00H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul nr. 145/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Constanţa-Mihail Kogălniceanuadministraredat cu titlu gratuitImobil
          V - SC Nazarcea SA        
          S = 1.510,7700 m2S - SC Nazarcea SA          
            E - SC Nazarcea SA          
    1537178.29.06TerenINCINTĂ CURTE CENTRUL DE DIRIJARE AL ZBORURILOR CONSTANŢAN - Aeroport Mihail KogălniceanuRomânia, judeţul Constanţa, comuna Mihail Kogălni- ceanu, tarlaua TDS1992364.018,00Protocolul M34/16.09.1992 de la M.Ap. N, cazarma 888MKadministraredat cu titlu gratuitImobil
          V - Aeroport Mihail Kogălniceanu          
          S = 9.699,3900 m2S - Aeroport Mihail Kogălniceanu            
            E - Aeroport Mihail Kogălniceanu            
    1537188.29.06TerenINCINTĂ CURTE CENTRUL DE DIRIJARE AL ZBORURILOR CONST ANŢA (parcare)N - CDZ ConstanţaRomânia, judeţul Constanţa, comuna Mihail Kogălni- ceanu, tarlaua TDS199239.900,00Protocolul M34/16.09.1992 de la M.Ap. N, cazarma 888MK Încheiere nr. 11.328/24.05.2006administrareÎncheiere nr. 11.328/ 24.05.2006 dat cu titlu gratuitImobil
          V - Şapte Costel Ciprian şi Asociaţii        
          S - Aeroport Mihail Kogălniceanu        
          S = 1.032,8980 m2E - Aeroport Mihail Kogălniceanu            
    1537198.29.06TerenINCINTĂ CURTE CAP RADAR SREN - Aeroport Mihail KogălniceanuRomânia, judeţul Constanţa, comuna Mihail Kogălni- ceanu, tarlaua TDS199218.202,00Protocolul M34/16.09.1992 de la M.Ap. N, cazarma 888MKadministraredat cu titlu gratuitImobil
          S = 2.042,8200 m2V - Aeroport Mihail Kogălniceanu            
            S - Aeroport Mihail Kogălniceanu            
            E - Aeroport Mihail Kogălniceanu              
    1537208.29.06TerenINCINTĂ CURTE REPARTITOR CABLU TELECOMANDĂN - Aeroport Mihail KogălniceanuRomânia, judeţul Constanţa, comuna Mihail Kogălni- ceanu, tarlaua TDS19927.371,00Protocolul M34/16.09.1992 de la M.Ap. N, cazarma 888MKadministraredat cu titlu gratuitImobil
          V - Aeroport Mihail Kogălniceanu          
          S = 965,6800 m2            
            S - Aeroport Mihail Kogălniceanu            
            E - Aeroport Mihail Kogălniceanu              
    1537218.29.06TerenINCINTĂ CURTE OBSERVATOR METEON - Aeroport Mihail KogălniceanuRomânia, judeţul Constanţa, comuna Mihail Kogălni- ceanu, tarlaua TDS19939.088,00H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul nr. 145/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Constanţa - Mihail Kogălniceanuadministraredat cu titlu gratuitImobil
          S = 1.020,0000 m2V - Aeroport Mihail Kogălniceanu          
            S - Aeroport Mihail Kogălniceanu          
            E - Aeroport Mihail Kogălniceanu              
    1537228.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR ÎNDEPĂRTATN - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Cluj, municipiul Cluj- Napoca, Str. Între Lacuri nr. 221993958.728,00H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul nr. 55/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napocaadministraredat cu titlu gratuitImobil
          S = 2.830,2604 m2V - Proprietăţi particulare          
            S - Proprietăţi particulare            
            E - Str. Între Lacuri            
    1537238.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR APROPIATN - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Cluj, municipiul Cluj- Napoca, str. Orăştie nr. 311993230.139,00H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul nr. 55/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napocaadministraredat cu titlu gratuitImobil
          V - Proprietăţi          
          S = 962,4756 m2particulare          
          S - Proprietăţi particulare          
            E - str. Orăştie            
    1537258.29.06TerenINCINTĂ CURTE CENTRU DE EMISIE (CDZ CLUJ)N - Consiliul Local ClujRomânia, judeţul19933.263.768,00H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul nr. 55/1993administraredat cu titlu gratuitImobil
          V - Consiliul Local ClujCluj, municipiul     cu Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napoca      
          S = 9.634,9660 m2S - Str. TrotuşuluiCluj- Napoca,            
            E - str. DâmboviţaStr. Trotuşului nr. 2            
    1537268.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR APROPIATN - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Maramureş, oraşul Tăuţii- Măgherăuşi, localitatea Buşag199346.366,00H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul nr. 513/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare Sentinţa civilă nr. 3.080/31.05.1999administrareSentinţa civilă nr. 3.080/ 31.05.1999 dat cu titlu gratuitImobil
          S = 9.555,0100 m2V - Proprietăţi particulare        
            S - Proprietăţi particulare        
            E - Proprietăţi particulare          
    1537278.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIO- GONIOMETRUN - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Maramureş, oraşul Tăuţii- Măgherăuşi, localitatea Buşag199340.905,00H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul nr. 513/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare Sentinţa civilă nr. 3.080/31.05.1999administrareSentinţa civilă nr. 3.080/ 31.05.1999 dat cu titlu gratuitImobil
          V - Proprietăţi particulare        
          S = 1.008,0000 m2        
          S - Proprietăţi particulare        
            E - Proprietăţi particulare          
    1537288.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR ÎNDEPĂRTATN - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Satu Mare, comuna Pomi, satul Borleşti199320.053,00H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul nr. 513/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Baia Mareadministraredat cu titlu gratuitImobil
          S = 10.651,0000 m2V - Proprietăţi particulare          
            S - Proprietăţi particulare          
            E - Proprietăţi particulare            
    1537298.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR APROPIATN - Drum pământRomânia, judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, intravilan extins1993334.406,00H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul nr. 150/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Iaşi Încheierea nr. 27.610/ 28.06.2006administrareÎncheierea nr. 27.610/ 28.06.2006 dat cu titlu gratuitImobil
          V - IAS Ferma Dancu        
          S = 2.996,8500 m2S - IAS Ferma Dancu        
            E - IAS Ferma Dancu        
    1537308.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR ÎNDEPĂRTATN - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Bihor, şos. Oradea- Cetariu km 31993189.280,00H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul nr. 515/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Oradeaadministraredat cu titlu gratuitImobil
          S = 9.962,0000 m2V - Proprietăţi particulare          
            S - Proprietăţi particulare            
            E - Proprietăţi particulare            
    1537318.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR APROPIAT, RADIO- GONIOMETRU, DVOR/DMEN - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare, str. Lucian Blaga (fără număr)199357.220,00H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul FN/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare Sentinţa civilă nr. 165/16.01.2006administrareSentinţa civilă nr. 165/ 16.01.2006 dat cu titlu gratuitImobil
          V - Proprietăţi particulare        
          S - Proprietăţi particulare        
          S = 12.836,7798 m2E - Proprietăţi particulare        
    1537328.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR ÎNDEPĂRTATN - Drum asfaltRomânia, judeţul Satu Mare, comuna Păuleşti1993211.780,00H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul FN/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare Sentinţa civilă nr. 4.195/13.10.2006administrareSentinţa civilă nr. 4.195/ 13.10.2006 dat cu titlu gratuitImobil
          V - Proprietăţi particulare        
          S = 10.488,2239 m2S - Proprietăţi particulare        
            E - Proprietăţi particulare        
    1537338.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOMARKERN - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Sibiu Triaj CFR km 389+900199329.217,89H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul FN/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Sibiu Încheierea nr. 5.700/ 13.06.1995administrareÎncheierea nr. 5.700/ 13.06.1995 dat cu titlu gratuitImobil
          S = 143,3922 m2V - Proprietăţi particulare        
            S - Proprietăţi particulare        
            E - Proprietăţi particulare            
    1537348.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR ÎNDEPĂRTAT ŞI CENTRU DE EMISIEN - Str. OituzRomânia, judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Oituz nr. 2519936.484.747,92H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul FN/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul SibiuadministrareÎncheierea nr. 9.342/1937Imobil
          V - Grădiniţă        
          S - Proprietăţi particulare        
        Încheierea nr. 1.231/1950  
          S = 12.872,8594 m2E - Str. Hipodromului     Încheierea nr. 9.342/1937  
                  Încheierea nr. 1.231/1950   Încheierea nr. 3.107/1958 dat cu titlu gratuit  
                    Încheierea nr. 3.107/1958    
    1537358.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR APROPIATN - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Turnişor (fostă Str. Rosma- rinului)1993623.375,81H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul FN/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Sibiu Încheierea nr. 5.701/13.06.1995administrareÎncheierea nr. 5.701/ 13.06.1995 dat cu titlu gratuitImobil
          S = 3.072,3000 m2V - Proprietăţi particulare        
            S - Drum pământ        
            E - Proprietăţi particulare          
    1537368.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR APROPIATN - Consiliul Judeţean SuceavaRomânia, judeţul Suceava, oraşul Salcea199312.436,97H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul nr. 61/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Suceava Încheierea nr. 2.644/19.12.2003administrareÎncheierea nr. 2.644/ 19.12.2003 dat cu titlu gratuitImobil
          S = 1.839,0000 m2V - Consiliul Judeţean Suceava        
            S - Consiliul Judeţean Suceava        
            E - Consiliul Judeţean Suceava            
    1537378.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADAR PRECIZIEN - Consiliul Judeţean SuceavaRomânia, judeţul Suceava, oraşul Salcea19934.033,61H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul nr. 61/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Suceava Încheierea nr. 2.644/19.12.2003administrareÎncheierea nr. 2.644/ 19.12.2003 dat cu titlu gratuitImobil
          S = 578,0000 m2V - Consiliul Judeţean Suceava        
            S - Consiliul Judeţean Suceava        
            E - Consiliul Judeţean Suceava              
    1537388.29.06TerenINCINTĂ CURTE OBSERVATOR METEON - Consiliul Judeţean SuceavaRomânia, judeţul Suceava, oraşul Salcea199320.840,34H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul nr. 61/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Suceava Încheierea nr. 2.644/ 19.12.2003administrareÎncheierea nr. 2.644/ 19.12.2003 dat cu titlu gratuitImobil
          S = 3.107,0000 m2V - Consiliul Judeţean Suceava        
            S - Consiliul Judeţean Suceva        
            E - Consiliul Judeţean Suceava              
    1537398.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR APROPIATN - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Tulcea, comuna M. Kogălni- ceanu, tarlaua 20,199358.198,00H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul nr. 43/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul TulceaadministrareÎncheierea nr. 5.602/ 11.10.2000Imobil
          S = 10.580,5000 m2V - Proprietăţi particulare        
                Încheierea nr. 5.603/ 11.10.2000 dat cu titlu gratuit  
            S - Proprietăţi particulare        
                Încheierea nr. 5.602/ 11.10.2000    
            E - Proprietăţi particulare        
            parcela A163     Încheierea nr. 5.603/ 11.10.2000    
    1537408.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIO-GONIOMETRUN - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Tulcea, comuna M. Kogălni- ceanu, tarlaua 20, parcela A15619931.208,00H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul nr. 43/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul TulceaadministrareÎncheierea nr. 5.600/ 11.10.2000Imobil
          S = 274,5000 m2V - Proprietăţi particulare        
          Încheierea nr. 5.601/ 11.10.2000 dat cu titlu gratuit  
            S - Proprietăţi particulare     Încheierea nr. 5.600/ 11.10.2000    
            E - Proprietăţi particulare     Încheierea nr. 5.601/ 11.10.2000    
    1537418.29.06TerenINCINTĂ CURTE RADIOFAR ÎNDEPĂRTATN - Proprietăţi particulareRomânia, judeţul Tulcea, comuna M. Kogălni- ceanu, tarlaua 56, parcela A683199330.396,00H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul nr. 43/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul TulceaadministrareÎncheierea nr. 5.598/ 11.10.2000Imobil
          S = 10.481,5000 m2V - Proprietăţi particulare        
            Încheierea nr. 5.599/ 11.10.2000 dat cu titlu gratuit
            S - Proprietăţi particulare     Încheierea nr. 5.598/ 11.10.2000    
            E - Proprietăţi particulare     Încheierea nr. 5.599/ 11.10.2000    
    1537428.29.06TerenINCINTĂ CURTE CENTRUL DE EMISIEN - Consiliul Local M. KogălniceanuRomânia. judeţul Tulcea, comuna M. Kogălni- ceanu, tarlaua 20, parcela A165199381.769,00H.G. nr. 731/1992 şi Protocolul nr. 43/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul TulceaadministrareÎncheierea nr. 5.596/ 11.10.2000Imobil
          S =9.953,0000 m2V - Consiliul Local M. Kogălniceanu       Încheierea nr. 5.597/ 11.10.2000 dat cu titlu gratuit  
                Încheierea nr. 5.596/ 11.10.2000    
            S - Consiliul Local M. Kogălniceanu     Încheierea nr. 5.597/ 11.10.2000    
            E - Consiliul Local M. Kogălniceanu              
  --------------