HOTĂRÂRE nr. 585 din 16 iunie 2010privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unităţii de administrare şi modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 16 iulie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unităţii de administrare şi modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 16 iunie 2010.Nr. 585.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care fac obiectul actualizăriiinventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  *Font 9*
  Nr. MFP Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Ordonatorul/ Administratorul de la care se transferă bunul (CIF şi denumirea) Ordonatorul/ Administratorul la care se transferă bunul (CIF şi denumirea) Caracteristicile părţii care se transferă Valoarea actualizată a bunului care rămâne la ordona- orul de la care se transferă bunul
  35124 (parţial) 49-237 Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CIF 4250638 ANCPI - ordonator secundar OCPI Timiş - ordonator terţiar Pavilion C3 Suprafaţa construită = 1.048 mý Suprafaţa desfăşurată = 3.144 mý Valoare: 361.336,61 lei Teren: 5.497 mý Valoare: 1.904,71 lei 20.255.444 lei
  34163 (parţial) 49-04 Inspectoratul Poliţiei de Frontieră Giurgiu CIF 4201295 ANCPI - ordonator secundar OCPI Giurgiu - ordonator terţiar Corp 2, scara B Suprafaţa construită = 454,49 mý Suprafaţa desfăşurată = 1.363,47 mý Valoare: 1.797.100 lei Teren: 1.476 mý Valoare: 497.300 lei 7.295.166,36 lei
  --------