HOTĂRÂRE nr. 603 din 23 iunie 2010privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, respectiv actualizarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 14 iulie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil, înregistrat la poziţia cu numărul M.F.P. 101.260, aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a retrocedării acesteia către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a schimbării unităţii de administrare a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, imobilul fiind preluat de Instituţia Prefectului Judeţului Mehedinţi.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 23 iunie 2010.Nr. 603.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa părţii de imobil care se scade din inventarulcentralizat al bunurilor din domeniul public al statului,ca urmare a retrocedării acesteia foştilor proprietari
  *Font 8*
   
  Adresa imobilului Persoana juridică de la care se scade partea de imobil Caracteristicile tehnice ale părţii de imobil care se scade Valoarea contabilă Numărul de identificare atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice
  Drobeta-Turnu Severin, str. Aurelian nr. 86, judeţul Mehedinţi Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0524 Drobeta-Turnu Severin S. teren = 1.281,2 mp Nr. construcţii = 1 S.c. = 320,6 mp S.d. = 320,6 mp Valoarea terenului = 5.947,77 lei Valoare C1 = 174.178,31 lei Total valoare imobil= 180.126,08 lei 101.260 (parţial)
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului ce face obiectul actualizăriiinventarului domeniului public al statului
  *Font 8*
   
  Adresa imobilului Persoana juridică de la care s-a transmis imobilul Persoana juridică la care s-a transmis imobilul Caracteristicile imobilului Valoarea contabilă Număr de identificare atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice
  Drobeta-Turnu Severin, str. Aurelian nr. 86, judeţul Mehedinţi Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0524 Drobeta- Turnu Severin Ministerul Administraţiei şi Internelor - Instituţia Prefectului Judeţului Mehedinţi S. teren = 473,24 mp Nr. construcţii = 2 S.c. = 314,15 mp S.d. = 314,15 mp Valoarea terenului = 2.196,94 lei Valoare C2 = 76.157,61 lei Valoare C3 = 15.753,09 lei Total valoare imobil= 94.107,64 lei 101.260
  ----