LEGE nr. 199 din 17 noiembrie 1997pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 26 noiembrie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifica Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, cu excepţia art. 7 paragraful 2 din acest instrument juridic european.  +  Articolul 2România declara ca prin noţiunea autoritate regionala, prevăzută la art. 4 paragrafele 4 şi 5 din Carta europeană, se înţelege, potrivit legislaţiei sale în vigoare, autoritate judeteana a administraţiei publice locale.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN CARTA 15/10/1985