HOTĂRÂRE nr. 491 din 19 mai 2010privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 18 iunie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale, care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în municipiul Iaşi, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 19 mai 2010.Nr. 491.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor care se trec din domeniul publical statului în domeniul privat al acestuia,în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
    *Font 9*
    ┌───┬────────┬─────────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┬───────┐│Nr.│Codul de│ │ Persoana │ │Nr. de ││crt│clasifi-│Adresa imobilului│ juridică ce │ Caracteristicile tehnice │identi-││ │ care │ │ administrează │ ale clădirilor │ficare ││ │ │ │ imobilul │ │al imo-││ │ │ │ │ │bilului││ │ │ │ │ │atri- ││ │ │ │ │ │buit de││ │ │ │ │ │M.F.P. │├───┼────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼───────┤│ 1.│ 8.29.10│Municipiul Iaşi, │Ministerul │Clădirea 09 - Padoc porci │39.539 ││ │ │str. Lascăr │Administraţiei │Suprafaţa construită = 22,69 mý │(par- ││ │ │Catargi nr. 59, │şi Internelor, │Suprafaţa desfăşurată = 22,69 mý │ţial) ││ │ │judeţul Iaşi │ prin │Valoarea de inventar = 9.619,39 lei│ │├───┤ ├─────────────────┤Inspectoratul ├───────────────────────────────────┼───────┤│ 2.│ │Municipiul Iaşi, │pentru Situaţii│Clădirea 04 │102.019││ │ │Calea Chişinăului│de Urgenţă al │Padoc porci şi depozit furaje │(par- ││ │ │nr. 36, │Judeţului Iaşi │Suprafaţa construită = 227,52 mý │ ţial) ││ │ │judeţul Iaşi │ │Suprafaţa desfăşurată = 227,52 mý │ ││ │ │ │ │Valoarea de inventar = │ ││ │ │ │ │262.920,82 lei │ │├───┤ │ │ ├───────────────────────────────────┤ ││ 3.│ │ │ │Clădirea 05 - Grajd bovine │ ││ │ │ │ │Suprafaţa construită = 60,40 mý │ ││ │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată = 60,40 mý │ ││ │ │ │ │Valoarea de inventar= 16.802,76 lei│ │└───┴────────┴─────────────────┴───────────────┴───────────────────────────────────┴───────┘-------------