HOTĂRÂRE nr. 515 din 2 iunie 2010privind trecerea mijlocului fix "Pasarelă Gara Iaşi - km 75+532", aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea Consiliului Local Iaşi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 16 iunie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1), al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea mijlocului fix " Pasarelă Gara Iaşi - km 75+532", aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea Consiliului Local Iaşi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Contractul de concesiune având ca obiect aceste bunuri se modifică în mod corespunzător, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 2Predarea-preluarea mijlocului fix prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Părţile interesate îşi vor actualiza corespunzător evidenţele contabile aferente domeniului public al statului, inclusiv inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.  +  Articolul 4După predarea-preluarea bunurilor, anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica cu poziţia din anexă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Radu Mircea Berceanup. Ministrul administraţieişi internelor,Mihai Capră,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 2 iunie 2010.Nr. 515.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale mijlocului fix "Pasarelă Gara Iaşi - km 75+532", aflat înadministrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şiîn concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.,care urmează a fi transferat din domeniul public al statuluiîn domeniul public al municipiului Iaşi şi în administrareaConsiliului Local Iaşi
    *Font 7*
    ┌───┬───────┬──────┬─────────────┬────────────────────────────────────────┬──────┬──────────┬──────────────────────┬───────────┬───────┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ juridică │ ││Nr.│ Nr. │ Cod │ Denumirea │ Date de identificare │ │Valoarea │ Situaţia juridică │ actuală │ Tipul ││crt│ M.F. │ de │ ├────────────────┬─────────────┬─────────┤ │ de ├──────────────┬───────┤ │bunului││ │ │clasi-│ │ Descrierea │Vecinatăţi │Adresa │Anul │inventar │Baza legală │În ad- │concesiune/│ ││ │ │ficare│ │ tehnică │ │ │dobân │actua- │ │minis- │ închiriat/│ ││ │ │ │ │ │ │ │dirii-│lizată │ │trare/ │ dat cu │ ││ │ │ │ │ │ │ │dării │ (lei) │ │conce- │ titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ │siune │ gratuit │ ││ │ │ │ │ │ │ │folo- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │ │ │├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤│ 1.│147830 │8.10._│Poduri, │Pasarelă │Regionala │Linia │ 1960│738.201,63│L 219/1998, │ │ │ ││ │parţial│ │tuneluri, │Gara Iaşi - │CFR Cluj, │Paşcani -│ │ │HG nr.581/1998│conce- │ conce- │Imobil ││ │ │ │viaducte şi │ km 75+532 │ Galaţi │ Iaşi, │ │ │cu modifică- │sionat │ sionat │ ││ │ │ │alte lucrări │ │ │km 75+532│ │ │rile şi com- │ │ │ ││ │ │ │ de artă │ │ │Staţia │ │ │pletările │ │ │ ││ │ │ │inter- │ │ │CFR Iaşi │ │ │ulterioare │ │ │ ││ │ │ │operabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴───────┴──────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────┴──────┴──────────┴──────────────┴───────┴───────────┴───────┘-------------