HOTĂRÂRE nr. 504 din 26 mai 2010privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 iunie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, reevaluate conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a schimbării unităţii de administrare, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 26 mai 2010.Nr. 504.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor la care se modifică valoarea contabilă,ca urmare a reevaluării
  Nr. MFP Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Adresa imobilului Valoarea contabilă actualizată
  101037 45-279 UM 0575 Bucureşti Municipiul Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti km 8,5 19.414.719,94 lei
  104702 62-02 UM 0970 Bucureşti Municipiul Bucureşti 802.276,05 lei
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statuluişi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
  *Font 7*
  Nr. crt. Nr. MFP Locul unde este situat imobilul care s-a transmis Persoana juridică de la care s-a transmis imobilul Persoana juridică la care s-a transmis imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoare contabilă - lei - Nr. MFP
  1. 101037 parţial CF 42609 nedefi- nitivă Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea Ion Zăvoi nr. 14-16 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor Suprafaţă teren: 8.286,00 mý Incinta I 62 - 10 Construcţii: C1 - Pavilion administrativ 62 - 10 - 01 Suprafaţă construită = 890,00 mý Suprafaţă desfăşurată = 2.670,00 mý Suprafaţă construită = 204,00 mý C2 - Depozit şopron lemne 62 - 10 - 08 C3 - Rezervor apă 62 - 10 - 10 Suprafaţă construită = 70 mý C4 - Staţie de hidrofor 62 - 10 - 09 Suprafaţă construită = 43,00 mý C5 - Staţie de pompare 62 - 10 - 11 Suprafaţă construită = 50,00 mý Puţ forat Total suprafaţă construită = 1.257,00 mý Total suprafaţă desfăşurată = 2.670,00 mý Nr. cadastral provizoriu - 17391/1 Teren = 827.357,10 c1 = 5.373.320,07 c2 = 16.048,76 c3 = 44.781,28 c4 = 36.571,38 c5= 58.912,26 Pf = 149.258,64 Total valoare = 6.506.249,49
  2. 101037 parţial CF 42609 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea Ion Zăvoi nr. 14-16 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti Suprafaţă teren: 8.568,00 mý Incinta I 62 - 02 Construcţii: C 7 - Depozit 62 - 02 - 02 Suprafaţă construită = 443,00 mý Nr. cadastral provizoriu - 17391/2 Teren = 855.514,80 C7 = 219.220,72 Total valoare = 1.074.735,52 1 0 4 . 7 0 2
  3. 101037 parţial CF 42610 Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea Ion Zăvoi nr. 22-26 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti Suprafaţă teren: 38.803,93 mý Incinta I 62 - 05 Nr. cadastral provizoriu - 17390 Valoare teren= 26.678,32
  ---------------