HOTĂRÂRE nr. 503 din 26 mai 2010privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 10 iunie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în localitatea Deta, respectiv în localitatea Cruceni, judeţul Timiş, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 26 mai 2010.Nr. 503.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţieide Frontieră Timiş, care se transmit din domeniul public al statului îndomeniul privat al statului, în vedereascoaterii din funcţiune şi casării acestora
    *Font 9*
    ┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────┐│ Adresa imobilului│ Persoana juridică │ Caracteristicile bunurilor care │ Numărul de ││ │ ce administrează │ trec în domeniul privat al │ înregistrare ││ │ imobilul │ statului │ atribuit de ││ │ │ │ M.F.P. │├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┤│Localitatea Deta, │Ministerul │Pavilion "şopron combustibil" │ 104.795 ││judeţul Timiş │Administraţiei │Suprafaţă construită = 175,00 mý │ (parţial) ││ │şi Internelor - │Valoare contabilă = 25,54 lei │ 49-290-04 ││ │Inspectoratul ├───────────────────────────────────┤ ││ │Judeţean al │Pavilion "bordei zarzavat" │ ││ │Poliţiei de │Suprafaţă construită = 59,00 mý │ 49-290-05 ││ │Frontieră Timiş │Valoare contabilă = 1.229,91 lei │ ││ │ ├───────────────────────────────────┤ ││ │ │Pavilion "şopron C.L." │ ││ │ │Suprafaţă construită = 54,00 mý │ 49-290-06 ││ │ │Valoare contabilă = 21,91 lei │ ││ │ ├───────────────────────────────────┤ ││ │ │Pavilion "baracă metalică" │ ││ │ │Suprafaţă construită = 276,00 mý │ 49-290-07 ││ │ │Valoare contabilă = 43,82 lei │ ││ │ ├───────────────────────────────────┤ ││ │ │Pavilion "baracă metalică" │ ││ │ │Suprafaţă construită = 371,00 mý │ 49-290-08 ││ │ │Valoare contabilă = 37,70 lei │ ││ │ ├───────────────────────────────────┤ ││ │ │Pavilion "şopron auto" │ ││ │ │Suprafaţă construită = 165,00 mý │ 49-290-09 ││ │ │Valoare contabilă = 18,98 lei │ │├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┤│Localitatea │Ministerul │Pavilion "w.c." │ 104.799 ││Cruceni, │Administraţiei │Suprafaţă construită = 16,00 mý │ (parţial) ││judeţul Timiş │şi Internelor - │Valoare contabilă = 1.561,25 lei │ 49-310-03 ││ │Inspectoratul ├───────────────────────────────────┤ ││ │Judeţean al │Pavilion "bordei" │ ││ │Poliţiei de │Suprafaţă construită = 51,00 mý │ 49-310-04 ││ │Frontieră Timiş │Valoare contabilă = 279,16 lei │ ││ │ ├───────────────────────────────────┤ ││ │ │Pavilion "grajd" │ ││ │ │Suprafaţă construită = 72,00 mý │ 49-310-05 ││ │ │Valoare contabilă = 242,64 lei │ │└──────────────────┴───────────────────┴───────────────────────────────────┴──────────────┘--------