ORDIN nr. 536 din 21 mai 2010pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi Comisiei naţionale de transparenţă
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 31 mai 2010    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei asistenţă medicală nr. CSA 5.080/2010,în temeiul art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) şi art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi Comisiei naţionale de transparenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 6 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 2A, capitolul II "Componenţa comisiilor de specialitate", punctele 1, 3, 8, 17 şi 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1. Comisia de anestezie şi terapie intensivăPreşedinte: prof. dr. Dorel Săndesc - Timişoara Vicepreşedinte: conf. dr. Şerban Ion Bubenek Turconi - BucureştiMembri:- prof. dr. Şerban Marinescu - Bucureşti- conf. dr. Natalia Hagău - Cluj-Napoca- prof. dr. Sanda Copotoiu - Târgu Mureş- conf. dr. Ioana Grinţescu - Bucureşti- conf. dr. Ioana Grigoraş - Iaşi- prof. dr. Petru Octavian Teodorescu - Oradea- prof. dr. Dan Tulbure - Bucureşti- prof. dr. Nicolae Dobrovici Bacalbaşa - GalaţiSecretar: conf. dr. Daniela Filipescu - Bucureşti....................................................................3. Comisia de cardiologiePreşedinte: prof. dr. Dragoş Vinereanu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Ştefan Iosif Drăgulescu - TimişoaraMembri:- prof. dr. Maria Dorobanţu - Bucureşti- prof. dr. Dan Dobreanu - Târgu Mureş- prof. dr. Cezar Macarie - Bucureşti- prof. dr. Eduard Apetrei - Bucureşti- prof. dr. Grigore Tinică - Iaşi- prof. dr. Mircea Cinteză - Bucureşti- prof. dr. Dan Dominic Ionescu - Craiova- prof. dr. Carmen Ginghină - Bucureşti- conf. dr. Adrian Iancu - Cluj-NapocaSecretar: prof. dr. Dan Gaiţă - Timişoara.........................................................................8. Comisia de gastroenterologie şi hepatologiePreşedinte: prof. dr. Oliviu Pascu - Cluj-NapocaVicepreşedinte: prof. dr. Mircea Diculescu - BucureştiMembri:- prof. dr. Dan Olteanu - Bucureşti- prof. dr. Coman Tănăsescu - Bucureşti- prof. dr. Radu Voiosu - Bucureşti- prof. dr. Tudorel Ciurea - Craiova- prof. dr. Anca Trifan - Iaşi- conf. dr. Ciprian Brisc - Oradea- prof. dr. Ligia Bancu - Târgu Mureş- prof. dr. Ioan Sporea - Timişoara- conf. dr. Liana Gheorghe - Bucureşti- conf. dr. Simona Băţagă - Târgu MureşSecretar: conf. dr. Mircea Mănuc - Bucureşti..........................................................................17. Comisia de neurologie, neurologie pediatricăPreşedinte: prof. dr. Ovidiu Alexandru Băjenaru - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Marina Ţicmeanu - BucureştiMembri:- prof. dr. Cristian Dinu Popescu - Iaşi- conf. dr. Dana Craiu - Bucureşti- prof. dr. Szabolcs Szatmari - Târgu Mureş- prof. dr. Dafin Mureşeanu - Cluj-Napoca- prof. dr. Lăcrămioara Perju Dumbravă - Cluj-Napoca- prof. dr. Ana Câmpeanu - Bucureşti- prof. dr. Mihaela Simu - Timişoara- dr. Axinia Corcheş - TimişoaraSecretar: asist. dr. Mihai Vasile - Bucureşti.........................................................................21. Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatricăPreşedinte: prof. dr. Dragoş Marinescu - CraiovaVicepreşedinte: prof. dr. Dan Prelipceanu - BucureştiMembri:- conf. dr. Radu Mihăilescu - Bucureşti- prof. dr. Aurel Nireştean - Târgu Mureş- prof. dr. Delia Podea - Arad- prof. dr. Ioana Micluţia - Bucureşti- prof. dr. Iuliana Dobrescu - Bucureşti- dr. Ioan Roman - Baia MareSecretar: conf. dr. Cristinel Ştefănescu - Iaşi."2. La anexa nr. 2A, capitolul II "Componenţa comisiilor de specialitate", după punctul 46 se introduce un nou punct, punctul 47, cu următorul cuprins:"47. Comisia de chirurgie orală şi maxilo-facialăPreşedinte: prof. dr. Grigore Băciuţ - Cluj-NapocaVicepreşedinte: prof. dr. Alexandru Bucur - BucureştiMembri:- prof. dr. Adrian Creangă - Constanţa- prof. dr. Dezideriu Kovacs - Târgu MureşSecretar: prof. dr. Mircea Surpăţeanu - Craiova."Art. IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 21 mai 2010.Nr. 536.___________