HOTĂRÂRE nr. 478 din 12 mai 2010pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare, acordată prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 27 mai 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prin prezenta hotărâre se aprobă structura organizatorică a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, având ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare, acordată prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, pentru aplicarea prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc după cum urmează: a) Autoritatea coordonatoare şi de management în România - structură de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, fără personalitate juridică, cu rol de autoritate de management pentru Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, având responsabilitatea coordonării, gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate din acest fond, preluată potrivit prevederilor art. VIII şi IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările ulterioare. b) Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, denumit în continuare FSUE - este un instrument financiar nerambursabil creat în anul 2002 la nivelul Uniunii Europene pentru situaţii de urgenţă, scopul acestui fond fiind de a acoperi o parte din cheltuiala publică efectuată de statul beneficiar pentru înlăturarea efectelor dezastrelor naturale.  +  Articolul 3FSUE este derulat în România, potrivit Deciziei C (2009)5672 din 20 iulie 2009, Acordului de implementare a Deciziei C (2009)5672 şi Hotărârii Guvernului nr. 1.244/2009 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundaţiile din luna iulie 2008, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) Direcţia politici publice, prin Compartimentul proiecte cu finanţare europeană, structură din cadrul Secretariatul General al Guvernului, îndeplineşte rolul de autoritate coordonatoare şi de management în România pentru întreaga activitate referitoare la accesarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare, acordată prin FSUE. (2) Autoritatea coordonatoare şi de management în România are următoarea structură organizatorică: a) un consilier - directorul Direcţiei politici publice; b) un consilier - coordonator FSUE - Compartimentul proiecte cu finanţare europeană, Direcţia politici publice; c) 6 consilieri - evaluatori - Compartimentul proiecte cu finanţare europeană, Direcţia politici publice; d) un consilier juridic - Direcţia juridică din cadrul Secretariatului General al Guvernului; e) un consilier - Direcţia economică din cadrul Secretariatului General al Guvernului.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 12 mai 2010.Nr. 478.--------