ORDIN nr. 364 din 1 martie 2010pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiștilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția și experților tehnici de calitate și extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2010  În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2002,în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri,ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiștilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția și experților tehnici de calitate și extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală planificare și dezvoltare economică D.G.P.D.E. împreună cu direcțiile de specialitate din minister și Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 88/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiștilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția și experților tehnici de calitate pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 și 186 bis din 25 martie 2003, cu modificările ulterioare.
  Ministrul economiei,
  comerțului și mediului de afaceri,
  Adriean Videanu
  București, 1 martie 2010.Nr. 364.  +  AnexăREGULAMENT 01/03/2010