LEGE nr. 165 din 22 octombrie 1997privind declararea oraşului Oltenita municipiu
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 24 octombrie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Oraşul Oltenita din judeţul Calarasi se declara municipiu.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIRADU VASILE---------------