ORDIN nr. 368 din 10 mai 2010pentru aprobarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 108 din 4 mai 2010
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • Nr. 368 din 10 mai 2010
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2010    În temeiul art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane, al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul transporturilor şi infrastructurii emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedurile de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Autoritatea Rutieră Română - ARR vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă subcapitolul V.7^1 "Procedura de suspendare a dreptului de utilizare a unui vehicul, precum şi de reţinere a certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare" din Normele privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 şi 919 bis din 13 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea Berceanu  +  AnexăPROCEDURA 10/05/2010