HOTĂRÂRE nr. 471 din 12 mai 2010privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 19 mai 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 97016 şi a unei părţi dintr-un imobil înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 97048 din anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Imobilele au datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Serviciul de Informaţii Externe şi Ministerul Finanţelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Directorul Serviciuluide Informaţii Externe,Mihai-Răzvan UngureanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 12 mai 2010.Nr. 471.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor care se scot din inventarul centralizat albunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituiriiacestora către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se scoate imobilul Caracteristicile imobilului Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice
  Municipiul Bucureşti, sectorul 3 Serviciul de Informaţii Externe Clădire: D+P+1E Suprafaţa construită = 44,64 mý Suprafaţa desfăşurată = 133,92 mý 97016
  Municipiul Bucureşti, sectorul 3 Serviciul de Informaţii Externe Teren Suprafaţa = 55 mý 97048 (parţial)
  -------------