CONDIŢII din 30 aprilie 2010privind calificarea exploataţiilor de bovine în raport cu bruceloza bovină
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 10 mai 2010     +  Articolul 1În sensul prezentului ordin, bovine înseamnă toate animalele din specia bovine, cu excepţia masculilor pentru îngrăşat, cu condiţia ca aceştia să provină din exploataţii oficial indemne de bruceloză, iar autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă să garanteze că masculii pentru îngrăşat nu vor fi folosiţi pentru reproducere şi vor fi trimişi direct la locul de sacrificare.  +  Articolul 2O exploataţie de bovine este oficial indemnă de bruceloză în cazul în care îndeplineşte următoarele condiţii: a) în exploataţie nu există bovine vaccinate împotriva brucelozei; b) nicio bovină nu a prezentat semne clinice de bruceloză de cel puţin 6 luni; c) toate bovinele cu vârsta mai mare de 12 luni au fost supuse unuia dintre următoarele regimuri de testare şi au prezentat reacţii negative, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine, cu modificările şi completările ulterioare:1. două teste serologice, la intervale de minimum 3 luni şi maximum 12 luni;2. 3 teste ale probelor de lapte la intervale de 3 luni, urmate după minimum 6 săptămâni de un test serologic; d) orice bovină care intră în exploataţie provine din exploataţii oficial indemne de bruceloză şi, în cazul bovinelor cu vârsta mai mare de 12 luni, a prezentat un titru brucelic mai mic de 30 de unităţi internaţionale (UI) de aglutinare/ml la testul de seroaglutinare, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau a reacţionat negativ la oricare dintre testele agreate în intervalul de 30 de zile anterior sau ulterior datei la care sunt introduse în exploataţie: în cazul în care testarea are loc ulterior introducerii în exploataţie, animalul/animalele trebuie izolat/izolate fizic de celelalte animale din exploataţie, pentru a se evita contactul direct sau indirect cu acestea până ce reacţia se dovedeşte negativă.  +  Articolul 3Statusul oficial indemn de bruceloză al unei exploataţii de bovine se menţine în cazul în care: a) unul dintre următoarele regimuri de testare se desfăşoară anual, cu rezultate negative, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare:1. 3 teste inelare efectuate pe probe de lapte, la intervale de cel puţin 3 luni;2. 3 teste ELISA efectuate pe probe de lapte, la intervale de cel puţin 3 luni;3. două teste inelare efectuate pe probe de lapte, la un interval de cel puţin 3 luni, urmate de un test serologic efectuat după minimum 6 săptămâni, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare;4. două teste ELISA efectuate pe probe de lapte, la un interval de cel puţin 3 luni, urmate de un test serologic efectuat după minimum 6 săptămâni, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare;5. două teste serologice efectuate la un interval de minimum 3 luni şi maximum 12 luni; b) toate bovinele care intră în exploataţie provin exclusiv din exploataţii cu status oficial indemn de bruceloză şi, în cazul bovinelor cu vârsta mai mare de 12 luni, au prezentat un titru brucelic mai mic de 30 de unităţi internaţionale (UI) de aglutinare/ml la un test de seroaglutinare, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau au reacţionat negativ la oricare dintre testele agreate în intervalul de 30 de zile anterior sau ulterior datei la care au fost introduse în exploataţie; în cazul în care testul este efectuat ulterior introducerii în exploataţie, animalul/animalele trebuie izolat/izolate fizic de celelalte animale, pentru a se evita contactul direct sau indirect cu acestea până ce reacţia se dovedeşte negativă.  +  Articolul 4 (1) Statusul oficial indemn de bruceloză al unei exploataţii se suspendă în cazul în care: a) condiţiile prevăzute art. 2 şi 3 nu mai sunt îndeplinite; sau b) în urma testelor de laborator sau din motive clinice, una sau mai multe bovine sunt suspecte de bruceloză şi animalele suspecte au fost sacrificate sau izolate pentru a se evita contactul direct sau indirect cu celelalte animale. (2) În cazul în care animalul a fost sacrificat şi nu mai poate fi testat, suspendarea poate fi ridicată în cazul în care două teste de seroaglutinare efectuate în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la toate bovinele din exploataţie cu vârsta mai mare de 12 luni, indică un titru mai mic de 30 de unităţi internaţionale (UI) de aglutinare/ml; primul test este efectuat la cel puţin 30 de zile după îndepărtarea animalului, iar al doilea la cel puţin 60 de zile după primul test. (3) În cazul în care animalul a fost izolat de animalele din exploataţie, acesta poate fi reintrodus în exploataţie şi statusul exploataţiei poate fi revizuit: a) după efectuarea unui test de seroaglutinare care a indicat un titru mai mic de 30 de unităţi internaţionale (UI) de aglutinare/ml şi a unei reacţii de fixare a complementului cu rezultat negativ; sau b) după obţinerea unui rezultat negativ la orice altă combinaţie de teste agreate în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) Statusul oficial indemn de bruceloză al unei exploataţii se retrage în cazul în care, în urma testelor de laborator sau a investigaţiilor epidemiologice, s-a confirmat infectarea exploataţiei cu Brucella. (2) Statusul exploataţiei este revizuit în cazul în care animalele din specia bovină prezente în exploataţie în momentul declanşării focarului au fost sacrificate sau în cazul în care exploataţia a fost supusă testării de control şi toate animalele cu vârsta mai mare de 12 luni au prezentat rezultate negative la două teste consecutive efectuate la intervale de 60 de zile, primul fiind efectuat la cel puţin 30 de zile după îndepărtarea animalului (animalelor) care a (au) prezentat o reacţie pozitivă. (3) În cazul femelelor bovine gestante în momentul declanşării focarului, controlul final trebuie să aibă loc la cel puţin 21 de zile după ce ultima femelă gestantă în momentul declanşarii focarului a fătat.------------