LEGE nr. 82 din 6 mai 2010pentru completarea art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLa articolul 4 alineatul (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 27 iunie 2008, aprobată prin Legea nr. 78/2009, după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:"f) implementarea tehnologiilor inovative şi a rezultatelor cercetării în sistemul naţional de producţie; g) dezvoltarea de infrastructuri noi destinate turismului, derulate pe teritoriul naţional."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 6 mai 2010.Nr. 82.___________