ORDIN nr. 19 din 19 martie 2010pentru modificarea anexei nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 79/2008
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 30 aprilie 2010  Văzând Referatul de aprobare nr. 431 din 23 februarie 2010, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 79/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 14 octombrie 2008, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele AutorităţiiNaţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Corneliu CeicăBucureşti, 19 martie 2010.Nr. 19.  +  Anexa -----(Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară)------------------------------------------LISTAbolilor transmisibile ale animalelor supuse notificării interne
  *Font 8*
  I. Boli comune mai multor specii de animale I. Multiple species diseases
  1. Antrax 2. Boala Aujeszky 3. Boala limbii albastre/Bluetongue 4. Brucelozele animalelor - Brucella abortus/ Brucella melitensis/Brucella suis 5. Febra hemoragică de Crimeea Congo/Boala de Crimeea Congo 6. Echinococoza/Hidatidoza 7. Boala hemoragică epizootică 8. Encefalomielita ecvină de Est 9. Febra aftoasă 10. Pericardita exsudativă infecţioasă 11. Encefalita japoneză 12. Leptospirozele 13. Boala produsă de Cochlioymia hominivorax 14. Boala produsă de Chrisomia bezziana 15. Paratuberculoza 16. Febra Q 17. Rabia 18. Febra Văii Rift 19. Pesta bovină 20. Tripanosomiază/Trypanosoma Evansi 21. Trichineloza 22. Tularemia 23. Stomatita veziculoasă 24. Febra Nilului de Vest 1. Anthrax 2. Aujeszky' s disease 3. Bluetongue 4. Animal brucellosis - Brucella abortus/Brucella melitensis/Brucella suis 5. Crimean Congo haemorrhagic fever 6. Echinococcosis/Hydatidosis 7. Epizootic haemorrhagic disease 8. Eastern equine encephalomyelitis 9. Foot and mouth disease 10. Heartwater 11. Japanese encephalitis 12. Leptospirosis 13. New world screwworm (Cochliomyia hominivorax) 14. Old world screewworm (Chrysomya bezziana) 15. Paratuberculosis 16. Q fever 17. Rabies 18. Rift Valley fever 19. Rinderpest 20. Surra (Trypanosoma evansi) 21. Trichinelosys 22. Tularemia 23. Vesicular stomatitis 24. West Nile fever
  II. Boli specifice bovinelor II. Bovine diseases
  1. Anaplasmoza 2. Babesioza 3. Campilobacterioza genitală 4. Encefalopatia spongiformă 5. Tuberculoza bovină 6. Diareea virală 7. Pleuropneumonia contagioasă 8. Leucoza enzootică 9. Septicemia hemoragică 10. Rinotraheita/Vulvovaginita pustuloasă infecţioasă 11. Dermatoza nodulară virotică 12. Teilerioza 13. Trichomonoza 14. Tripanosomiaza 1. Bovine anaplasmosis 2. Bovine babesiosis 3. Bovine genital campylobacteriosis 4. Bovine spongiform encephalopathy 5. Bovine tuberculosis 6. Bovine viral diarrhea 7. Contagious bovine pleuropneumonia 8. Enzootic bovine leucosis 9. Haemorrhagic septicemia 10. Infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis 11. Lumpky skin disease 12. Theileriosis 13. Trichomonosis 14. Trypanosomosis
  III. Boli specifice ovinelor şi caprinelor III. Sheep and goat diseases
  1. Artrita/Encefalita caprinelor 2. Agalaxia contagioasă 3. Pleuropneumonia contagioasă a caprinelor 4. Avortul enzootic al ovinelor/Chlamidioza ovină 5. Maedi Visna 6. Boala de Nairobi a ovinelor 7. Epididimita berbecilor 8. Pesta micilor rumegătoare 9. Salmonelozele 10. Scrapie 11. Variola ovină şi caprină 1. Caprine arthritis/encephalitis 2. Contagious agalactia 3. Contagious caprine pleuropneumonia 4. Enzootic abortion of ewes (Ovine chlamydiosis) 5. Maedi-Visna 6. Nairobi sheep disease 7. Ovine epididymitis (Brucella ovis) 8. Peste de petits ruminants 9. Salmonellosis (S. abortus ovis) 10. Scrapie 11. Sheep pox and goat pox
  IV. Boli specifice ecvinelor IV. Equine diseases
  1. Pesta africană a calului 2. Metrita contagioasă 3. Durina 4. Encefalomielita ecvină de vest 5. Anemia infecţioasă 6. Influenţa 7. Piroplasmoza 8. Rinopneumonia 9. Arterita virală 10. Morva 11. Encefalita ecvină venezueleană 1. African horse sickness 2. Contagious equine metritis 3. Dourine 4. Western Equine encephalomyelitis 5. Equine infectious anaemia 6. Equine influenza 7. Equine piroplasmosis 8. Equine rhinopneumonitis 9. Equine viral arteritis 10. Glanders 11. Venezuelean equine encephalomyelitis
  V. Boli specifice suinelor V. Swine diseases
  1. Pesta porcină africană 2. Pesta porcină clasică 3. Encefalita cu virusul Nipah 4. Cisticercoza 5. Sindromul reproductiv şi respirator 6. Boala veziculoasă 7. Gastroenterita transmisibilă 1. African swine fever 2. Classical swine fever 3. Nipah virus encephalitis 4. Porcine cysticercosis 5. Porcine reproductive and respiratory syndrome 6. Swine vesicular disease 7. Transmissible gastroenteritis
  VI. Boli specifice păsărilor VI. Avian diseases
  1. Chlamidioza 2. Bronşita infecţioasă 3. Laringotraheita infecţioasă 4. Micoplasmoza produsă de M. gallisepticum 5. Micoplasmoza produsă de M. synoviae 6. Hepatita virală a raţelor 7. Holera 8. Tifoza 9. Gripa aviară de înaltă şi joasă patogenitate 10. Bursita infecţioasă 11. Boala Marek 12. Boala de Newcastle 13. Puloroza 14. Rinotraheita curcilor 1. Avian chlamydiosis 2. Avian infectious bronchitis 3. Avian infectious laryngotracheitis 4. Avian mycoplasmosis (M. gallisepticum) 5. Avian mycoplasmosis (M. synoviae) 6. Duck virus hepatitis 7. Fowl cholera 8. Fowl typhoid 9. Highly pathogenic avian influenza and low pathogenic avian influenza 10. Infectious bursal disease 11. Marek's disease 12. Newcastle disease 13. Pullorum disease 14. Turkey rhinotracheitis
  VII. Boli specifice leporidelor VII. Lagomorph diseases
  1. Mixomatoza 2. Boala hemoragică a iepurilor 1. Myxomatosis 2. Rabbit haemorrhagic disease
  VIII. Boli specifice albinelor VIII. Bees diseases
  1. Acarioza 2. Loca americană 3. Loca europeană 4. Atacul gândacului mic de stup 5. Tropilelapsoza 6. Varooza 1. Acarapisosis of honey bees 2. American foulbrood of honey bees 3. European foulbrood of honey bees 4. Small hive beetle infestation 5. Tropilaelaps infestation of honey bees 6. Varroosis of honey bees
  IX. Bolile specifice peştilor IX. Fish diseases
  1. Necroza hematopoietică epizootică 2. Necroza hematopoietică infecţioasă (NHI) 3. Viremia de primăvară a crapului 4. Septicemia hemoragică virală la salmonide 5. Anemia infecţioasă a somonului 6. Sindromul epizootic ulcerativ 7. Girodactiloza - infestaţia cu Gyrodactylus salaris 8. Boala iridovirală a plăticii roşii de mare 9. Virusul herpetic al crapului koi 1. Epizootic haematopoietic necrosis 2. Infectious haematopoietic necrosis 3. Spring viraemia of carp 4. Viral haemorrhagic septicaemia 5. Infectious salmon anaemia 6. Epizootic ulcerative syndrome 7. Gyrodactylosis (Gyrodactylus salaris) 8. Red sea bream iridoviral disease 9. Infection with Herpes virus of the koi carp
  X. Bolile specifice crustaceelor X. Crustacean diseases
  1. Sindromul Taura 2. Boala petelor albe 3. Boala capului galben 4. Necroza epizootică hematopoietică 5. Infecţia cu Aphanomyces astaci 6. Mionecroza infecţioasă 7. Boala cozii albe 1. Taura syndrome 2. White spot disease 3. Yellow head disease 4. Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis 5. Crayfish plaque (Aphanomyces astaci) 6. Infectious myonecrosis 7. White tail disease
  XI. Bolile specifice moluştelor XI. Mollusc diseases
  1. Bonamioza - infecţia cu Bonamia ostreae 2. Bonamioza - infecţia cu Bonamia exitiosa 3. Marteilioza - infecţia cu Marteilia refringens 4. Perkinsoza - infecţia cu Perkinsus marinus 5. Perkinsoza - infecţia cu Perkinsus olseni 6. Infecţia cu Xenohaliotis californiensis 7. Infecţia cu Herpes virus 8. Infecţia cu Microcytos mackini 1. Infection with Bonamia ostreae 2. Infection with Bonamia exitiosa 3. Infection with Marteilia refringens 4. Infection with Perkinsus marinus 5. Infection with Perkinsus olseni 6. Infection with Xenohaliotis californiensis 7. Infection with Herpes virus 8. Infection with Microcytos mackini
  XII. Bolile specifice amfibienilor XII. Amphibians diseases
  1. Infecţia cu Batrachochytrium dendrobatidis 2. Infecţia cu Ranavirus 1. Infection with Batrachochytrium dendrobatidis 2. Infection with Ranavirus
  XIII. Alte boli XIII. Other diseases
  1. Variola cămilelor 2. Leishmanioza 1. Camel pox 2. Leishmaniosis
  -----------