ORDIN nr. 76 din 24 martie 2010privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Nr. 135 din 10 februarie 2010
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 84 din 6 aprilie 2010
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 76 din 24 martie 2010
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
 • Nr. 1.284 din 14 aprilie 2010
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 27 aprilie 2010  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 30 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,ministrul mediului şi pădurilor, ministrul administraţiei şi internelor, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul dezvoltării regionale şi turismului emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului asigură instruirea personalului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, din cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", precum şi a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, în scopul aplicării prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 30 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo Borbelyp. Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Adrian Rădulescu,secretar de statMinistrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul dezvoltării regionaleşi turismului,Elena Gabriela Udrea  +  AnexăMETODOLOGIE 24/03/2010