HOTĂRÂRE nr. 360 din 14 aprilie 2010privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 27 aprilie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unui imobil situat în localitatea Remeţi, judeţul Maramureş, aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea amenajării unui sediu de poliţie.  +  Articolul 2După trecerea imobilului în domeniul public al statului Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 14 aprilie 2010.Nr. 360.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul privat al statului şi înadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor -Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş,care se trece în domeniul public al statului
    Locul unde este situat imobilul Situaţia juridică actuală a imobilului Persoana juridică la care se dă imobilul în administrare Caracteristicile tehnice ale imobilului Ob- ser- va- ţii
    Comuna Remeţi, str. Horb nr. 690, judeţul Maramureş Domeniul privat al statului, în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş Teren: Suprafaţa: 1.502 mý Clădire cu următoarele date tehnice: - regim înălţime P; - suprafaţa construită = 90,47 mý Nr. C.F 191 Nr. cadastral 3502 Remeţi
    -----------