HOTĂRÂRE nr. 359 din 14 aprilie 2010privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile situate în judeţul Prahova
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 27 aprilie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor înregistrate la poziţiile M.F.P. nr. 101.440 şi 101.442, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 14 aprilie 2010.Nr. 359.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se scad din inventarul centralizat albunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelor,prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova
  Adresa imobilului Persoana juridică de la care se scade imobilul Caracteristicile imobilului Numărul de identificare atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice
  Ploieşti, Str. Ghighiului nr. 2, judeţul Prahova Ministerul Administraţiei şi Internelor - U.M. 0756 Ploieşti Imobil 45-232 S teren = 50.000,00 mý Nr. construcţii = 1 Sc = 160,00 mý Sd = 160,00 mý 101.440
  Ploieşti, Str. Ghighiului nr. 2, judeţul Prahova Ministerul Administraţiei şi Internelor - U.M. 0756 Ploieşti Imobil 45-234 S teren = 69.300,00 mý 101.442
  -------------